4/7 dự án bất động sản TP.HCM được giải cứu , 2023-03-02 05:36:38


Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã có cuộc họp để nghe báo cáo giải quyết các khó khăn vướng mắc của 7 dự án bất động sản. Sau cuộc họp, 4/7 dự án được lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành nhanh chóng vào cuộc tháo gỡ.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa cho biết đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp ngày 20/2/2023 với 6 chủ đầu tư của 7 dự án để nghe báo cáo giải quyết các khó khăn vướng mắc của các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố.

Tham dự cuộc họp này có lãnh đạo của các cơ quan đơn vị gồm: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Cục thuế Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP Thủ Đức và UBND các quận huyện: 1, 4, 7, Tân Phú.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài nguyên -Môi trường, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp cùng ý kiến phát biểu của các đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã có thống nhất kết luận về việc giải quyết khó khăn tại 4 dự án bất động sản.

Khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp đường Bến Nghé (quận 7)

Tại dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7; theo Công văn số 495/SXD- PTN&TTBĐS ngày 10/01/2023 của Sở Xây dựng, khu đất trên đã được cơ quan chức năng cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất; đã được chấp thuận đầu tư dự án và điều chỉnh chấp thuận đầu tư vào tháng 12/2021.

Khu đất này cũng được cấp giấy phép xây dựng tháng 5/2021, đã khởi công xây dựng xong 2 tầng hầm, đang xây dựng các tầng tiếp theo. Do đó, để dự án trên sớm được tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, thực hiện hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định, lãnh đạo UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên – Môi trường tiếp thu các ý kiến phát biểu, góp ý của các đơn vị dự họp, khẩn trương tổng hợp báo cáo đề xuất UBND TP để xin ý kiến Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Nội dung báo cáo cần nêu rõ quá trình xem xét, giải quyết về giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất tại dự án cho đến thời điểm hiện nay. Sở Tài nguyên – Môi trường cũng cần phân tích đánh giá cụ thể các nội dung vướng mắc và tham mưu đề xuất phương án giải quyết đảm bảo quy định pháp luật và chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.Việc này phải hoàn thành trước ngày 10/3.

Văn phòng UBND TP được giao theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và đăng ký lịch họp Ban Cán sự Đảng UBND TP để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo.

Tại dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp đường Bến Nghé, trước đó, Công ty TNHH Gotec Việt Nam (chủ đầu tư dự án) đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND TP.HCM, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam… cầu cứu về việc khẩn thiết mong chỉ đạo Sở Xây dựng TP.HCM giải quyết thủ tục cấp Thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật cho doanh nghiệp – Ảnh: PD

Dự án Chung cư Cửu Long (quận 4)

Đối với dự án Chung cư Cửu Long, số 1 đường Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4 , Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính, Chi cục Tài chính Doanh nghiệp khẩn trương ra soát, nghiên cứu ý kiến của Sở Xây dựng tại công văn số 448/SXD-PTN&TTBĐS ngày 9/1/2023 của Sở Xây dựng và ý kiến phát biển tại cuộc họp, phối hợp, phản hồi thông tin cho Sở Xây dựng để cập nhật, giải quyết các thủ tục tiếp theo của dự án theo đúng thẩm quyền. Hai cơ quan này phải gửi báo cáo cho Sở Xây dựng, UBND TP.HCM trước ngày 5/3.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng căn cứ ý kiến của Sở Tài chính, Chi cục Tài chính Doanh nghiệp để xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo TP trước ngày 10/3.

Dự án Khu nhà ở Thiên Lý (TP Thủ Đức)

Về dự án Khu nhà ở Thiên Lý tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, UBND TP.HCM cho biết, vướng mắc về thủ tục điều chỉnh chấp thuận đầu tư tại dự án trên đã được Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án có sử dụng đất không sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố thống nhất chủ trương xử lý, có quá trình họp nhiều lần để xem xét và đã giải quyết cho một số dự án có vướng mắc tương tự.

Để khẩn trương tháo gỡ, giải quyết dứt điểm vướng mắc tại dự án trên, lãnh đạo UBND TP.HCM giao Sở xây dựng chủ động trao đổi, làm việc với Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) để có sự đồng thuận theo Công văn số 446/SXD-PTĐT ngày 19/1/2023 của Sở Xây dựng. Việc này nhằm tiếp tục hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện hoàn thành các thủ tục dự án, sớm triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy hoạch được duyệt. Sở Xây dựng báo cáo kết quả cho UBND TP trước ngày 10/3/2023.

Dự án Chung cư Cô Giang (quận 1)

Tại dự án chung cư Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1, ông Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên – Môi trường, UBND quận 1 và các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của Sở Tài nguyên – Môi trường tại công văn số 10888/STNMT-KTĐ ngày 16/12/2022, ý kiến của UBND quận 1 tại Công văn số 338/UBND-QLĐT ngày 13/2/2023 và rà soát các văn bản của bộ, ngành liên quan.

Các đơn vị tổng hợp, phân loại khó khăn, vướng mắc, xác định cụ thể cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thống nhất phương án xử lý, chuẩn bị nội dung họp chuyên đề, trình UBND TP trước ngày 15/3.

Văn phòng UBND TP cũng được giao theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung và sắp lịch họp chuyên đề để Thường trực UBND TP nghe báo cáo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc./.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh