Báo cáo tài chính năm 2014 gồm những gì

Báo cáo tài chính năm 2014 bao gồm bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Sau khi hoàn thành báo cáo tài chính năm 2014 doanh nghiệp cần làm các thủ tục sau để quyết toán thuế

  • Tờ khai tự quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN)
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Phục lục 03 – 1A)
  • Bảng Cân Đối Tài Khoản (Mẫu số F01-DNN)
  • Bảng liệt kê tình hình nộp thuế (Mẫu I.23)
  • Bảng tổng hợp thanh toán thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước
  • Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước (Mẫu 597/CT-XLTT)
  • Phiếu tình trạng kinh doanh

Bạn xem thêm: thành lập doanh nghiệp tại hà đông && thành lập công ty tại linh đàm

báo cáo tài chính 2014

Đi chi tiết theo từng chế độ kế toán theo quyết định 15 và 48 thì báo cáo tài chính năm 2014 bao gồm những gì sẽ được trình bày dưới đây

Doanh nghiệp mở sổ sách kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chung về báo cáo tài chính năm 2014 của doanh nghiệp bao gồm các biểu mẫu sau:

+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN

Doanh nghiệp nhỏ và vừa mở sổ sách kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về báo cáo tài chính 2014 bao gồm các biểu mẫu sau:

+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DNN

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

+ Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01-DNN

Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Chuyên nhận làm dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ chuyên nghiệp

Hotline:0988 043 053 Ms NHUNG

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com