Cán cân thương mại thặng dư 2,3 tỷ USD trong tháng 2 , 2023-02-28 03:20:50Trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 25,9 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 23,6 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương mại trong tháng này xuất siêu 2,3 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 6% so với tháng trước và tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 96 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 10%; nhập khẩu giảm 16%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 2 thặng dư 2,3 tỷ USD. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,8 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 6,5 tỷ USD.

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, Biểu đồ: Hoàng Anh) 

Trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 25,8 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,5 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,5 tỷ USD, giảm 21%, chiếm 23,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 37,9 tỷ USD, giảm 7%, chiếm 76,7%.

Các mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị trên 5 tỷ USD

 

 

Ước tính 2 tháng đầu năm 2023 (triệu USD)

Tốc độ tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

Điện thoại và linh kiện

9.421

 +7,6

Điện tử, máy tính và linh kiện

6.872

-13,9

Máy móc thiết bị, dụng cụ PT khác

6.401

-1,6

Trong 2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 3 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 46%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2023, hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 652 triệu USD, chiếm 1,3%; hàng công nghiệp chế biến ước đạt 44,4 tỷ USD, chiếm 89,8%; hàng nông sản, lâm sản ước đạt 3,4 tỷ USD, chiếm 6,9%; hàng thủy sản ước đạt 1 tỷ USD, chiếm 2%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 2 ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 2% so với tháng trước nhưng giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 46,6 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 15,2 tỷ USD, giảm 17%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31,4 tỷ USD, giảm 15%.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 13 mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 69% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 39%.

Các mặt hàng nhập khẩu đạt giá trị trên 5 tỷ USD

 

Ước tính 2 tháng đầu năm 2023(triệu USD)

Tốc độ giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

Điện tử, máy tính và linh kiện

12.763

-8,3

Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

5.539

-21,8

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu hai tháng đầu năm 2023, hàng tư liệu sản xuất ước đạt 43,64 tỷ USD, chiếm 93,6%, trong đó hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46,3%; hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,3%. Hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 2,98 tỷ USD, chiếm 6,4%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 13,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 14,6 tỷ USD.

 (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Trong hai tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất siêu sang EU ước đạt 4,8 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 6,4 tỷ USD, giảm 40%; nhập siêu từ Hàn Quốc 4,7 tỷ USD, giảm 27%; nhập siêu từ ASEAN 1,5 tỷ USD, giảm 24%; nhập siêu từ Nhật Bản 237 triệu USD, tăng 5%.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh