Chấp thuận chủ trương đầu tư KCN VSIP Thái Bình gần 212 triệu USD , 2023-09-11 13:46:25Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình có quy mô sử dụng đất 333,4 ha, được triển khai tại xã An Tân, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) VSIP Thái Bình do CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore làm chủ đầu tư. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty TNHH VSIP Thái Bình.

Dự án KCN VSIP Thái Bình được thực hiện với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN. Địa điểm thực hiện tại 2 xã An Tân, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với quy mô sử dụng đất là 333,4 ha, không bao gồm phần diện tích đê cửa sông Hữu Hóa, đê biển 8 (7,86 ha) và tuyến kênh hoàn trả (3,41 ha).

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 4.932 tỷ đồng (tương đương gần 212 triệu USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư xấp xỉ 740 tỷ đồng (tương đương 31,8 triệu USD). Dự án có tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh