Chứng khoán VICS (VIG) lên kế hoạch lợi nhuận 2023 gấp 19 lần năm ngoái , 2023-03-12 15:07:00Chứng khoán VICS (VIG) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo quan sát, công ty đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 65% so với năm ngoái.

Cụ thể, trong năm 2023, CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS, mã: VIG) đặt chỉ tiêu doanh thu 118,8 tỷ đồng, tăng 65% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng, cao hơn 19 lần. Năm 2022, công ty đạt doanh thu 72 tỷ đồng và lãi trước thuế 2,64 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 20% và 1,5% kế hoạch đề ra.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Chứng khoán VICS. (Nguồn: VICS).

Đánh giá về bối cảnh năm nay, ban lãnh đạo của VICS dự báo lợi nhuận sau thuế các doanh nghiệp niêm yết năm 2023 sẽ chỉ tăng trưởng 12,5%, giảm so với mức tăng trung bình 16,4% trong giai đoạn 2018 – 2021. Mức tăng dự báo hồi phục lên 14% trong năm 2024.

Bên cạnh đó, P/E forward 2023 ước tính hiện đang ở mức 9,7x, nằm sâu dưới mức – 2 lần độ lệch chuẩn quá khứ. P/E 2024F ước tính ở mức 8,5x. Đây là mức định giá thấp kỷ lục trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam và rất hấp dẫn trong trung và dài hạn.

Mức lãi suất huy động kỳ hạn một năm hiện tại phổ biến trong khoảng 6,7 – 9,5%/năm, tương đương P/E 10,5 – 14,9x, cao hơn mức định giá của VN-Index. Ngoài ra, xu hướng lãi suất sẽ giảm dần từ quý cuối năm 2023 trở đi trong khi tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp dự kiến cải thiện trong năm 2024 khiến kênh gửi tiền tiết kiệm sẽ có xu hướng trở nên sinh lời kém hơn so với đầu tư cổ phiếu.

Chứng khoán VICS cho rằng điểm tích cực ở thời điểm hiện tại là áp lực bán giải chấp đã giảm mạnh so với thời điểm cao nhất năm 2022, dù tỷ lệ cho vay margin/vốn hoá tăng lên tại vùng giá thấp.

 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lô (FVTPL) của VICS. (Nguồn: VICS).

Về mảng tự doanh của công ty, báo cáo tài chính năm 2022 cho thấy, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 54,4 tỷ đồng. Trong khi đó, lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ở mức 3,95 tỷ đồng, điều này dẫn đến mảng tự doanh của VICS lãi 50,4 tỷ đồng trong năm 2022.

Danh mục tự doanh của VICS tại thời điểm 31/12/2022, các tài sản tài chính FVTPL tăng từ 30,9 tỷ đồng lên 37,2 tỷ đồng. Trong danh mục FVTPL, khoản đầu tư vào cổ phiếu TIG của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long chiếm phần lớn với 26,2 tỷ đồng.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh