CII dự kiến lợi nhuận ròng năm 2023 giảm 36%, xin tạm dừng thanh toán lãi trái phiếu chuyển đổi , 2023-03-10 13:48:42HĐQT CII dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 5.155 tỷ đồng, lợi nhuận ròng là 469 tỷ, giảm lần lượt 13% và 36% so với kết quả năm 2022.

 Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội của chủ đầu tư CII. (Ảnh: Minh Hằng).

Ngày 26/4 tới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 tại TP HCM.

HĐQT CII dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 5.155 tỷ đồng, lợi nhuận ròng là 469 tỷ, giảm lần lượt 13% và 36% so với kết quả năm 2022.

Năm ngoái, mảng bất động sản đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu của CII với 3.662 tỷ đồng, chiếm 64%. Kế tiếp là mảng thu phí giao thông với 1.445 tỷ đồng, chiếm 25%. Còn lại là doanh thu từ mảng xây dựng, cung cấp nước sạch, lắp đặt vật tư ngành nước… 

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC đã kiểm toán của công ty. 

Về kế hoạch cổ tức, CII dự kiến chia với tỷ lệ 12% cho năm 2023. Đồng thời, công ty cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14% và cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 12% (1.200 đồng/cp).

Ngoài ra tại ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT cũng sẽ trình lên cổ đông việc tạm dừng trái phiếu chuyển đổi có mã CII42013 đợt 5 vào ngày 3/5/2023 và một số vấn đề khác nếu có.

Ngày 2/11/2020, CII đã phát hành 372.517 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất áp dụng là 11%/năm, trả lãi mỗi 6 tháng từ ngày phát hành. Số trái phiếu này được chào bán cho cổ đông hiện hữu với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 2/11/2025.

Thời hạn chuyển đổi được chia thành 10 đợt, mỗi đợt cách nhau 6 tháng. Đợt chuyển đổi thứ 4 đã diễn ra vào 2/11/2022. Lúc đó, CII đã thanh toán lãi trái phiếu đợt 4 bằng tiền với tỷ lệ 5,5%/trái phiếu (1 trái phiếu nhận được 55.000 đồng). Số trái phiếu này đã được thực hiện quyền chuyển đổi với tỷ lệ 1:36,85 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 36,85 cp).

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh