Cổ đông Nhựa Bình Minh sắp nhận cổ tức 5.300 đồng/cp , 2023-05-12 10:16:44Nawaplastic Industries, cổ đông lớn nhất của Nhựa Bình Minh dự kiến nhận về 238 tỷ đồng cổ tức trong đợt chi trả vào tháng 6.

CTCP Nhựa Bình Minh (Mã: BMP) vừa chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 53% (1 cổ phiếu nhận được 5.300 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 22/5, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5. Ngày thanh toán dự kiến là 12/6.

Với hơn 81,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Bình Minh phải chi gần 434 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức vào tháng 6. Trong đó, Nawaplastic Industries, một thành viên của Tập đoàn SCG đến từ Thái Lan đang là cổ đông lớn nhất của Nhựa Bình Minh khi sở hữu 54,99% vốn, dự kiến nhận về 238 tỷ đồng.

Trước đó, Nhựa Bình Minh đã trả cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 31%. Như vậy, cổ đông công ty sẽ nhận về cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 84%.

Về tình hình kinh doanh, ba tháng đầu năm, Nhựa Bình Minh ghi nhận 1.440 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 651 tỷ đồng,  tăng 121% so với quý I/2022 và cũng là quý có lợi nhuận cao nhất kể từ khi công bố báo cáo tài chính.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu 6.357 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 651 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã đạt 18% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/3 tổng tài sản của công ty đạt 3.431 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 36%, xuống 371 tỷ đồng.

Cuối quý I, công ty có 2.012 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, chiếm 59% tổng tài sản. Trong đó, 59 tỷ đồng là tiền gửi không kỳ hạn, 1.953 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Tổng số tiền lãi Nhựa Bình Minh nhận về trong ba tháng gần 23 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty khoảng 509 tỷ đồng tại ngày 31/3. Trong đó, tổng nợ vay là 55 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 2.902 tỷ đồng bao gồm 880 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh