Công ty Địa Ốc P&G hơn 157 triệu đồng vì xây dựng trái phép , 2023-02-28 01:20:21


Theo nguồn tin Reatimes, ngày 24/2/2023, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định 386/QĐ-XPHC xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Địa ốc P&G (Đia ốc P&G) có địa chỉ trụ sở chính tại Khóm 1, phường 8, TP Vĩnh Long do ông Phạm Xuân Giang làm Giám đốc.

Theo quyết định này, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công ty Địa ốc P& tự ý sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp tại khu vực đô thị không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với diện tích 4.279,4m2 đất, trong đó: 3.485,1m2 đất loại đất trồng cây lâu năm và 794,3m2 loại đất nuôi trồng thủy sản để làm đường giao thông 2.239m2 và sử dụng đất xây dựng nhà ở 2.040,4m2.

Doanh nghiệp này cũng tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Nguyễn Văn Út vào ngày 6/5/2021 với tổng diện tích 6.764,8m2 để thực hiện dự án chưa được UBND tỉnh chấp thuận (sau đó, đến ngày 10/11/2021 mới được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Công văn số 7244/UBND-KTNV ngày 10/11/2021).

Công ty Địa ốc P&G đã tự ý sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp tại khu vực đô thị không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. ảnh HL

Hành vi của Công ty TNHH Địa ốc P&G đã vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ đề xuất của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Địa ốc P&G hơn 157 triệu đồng. 

Đồng thời, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng buộc Công ty Địa ốc P&G giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và liên hệ UBND Phường 2 hoặc UBND thành phố Vĩnh Long để đăng ký kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng hành vi vi phạm tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 4. Đối với các vi phạm quy định tại Điều 9, 11, 12 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về sử dụng đất trồng lúa; đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải là đất rừng sản xuất; đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

1. Đối tượng vi phạm tự ý chuyển mục đích mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được chấp thuận dự án đầu tư thì yêu cầu đối tượng vi phạm giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như tại thời điểm phát hiện vi phạm và phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích theo quy định.

2. Đối tượng vi phạm tự ý chuyển mục đích không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì buộc khôi phục lại các điều kiện để sử dụng đất đúng mục đích theo Hồ sơ địa chính chính quy./.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh