Công ty kiểm toán cho FLC cũng sẽ kiểm toán báo cáo tài chính của Nông dược HAI , 2023-03-09 05:12:14Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Nông dược HAI. UHY từng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Tập đoàn FLC vào ngày 20/9/2022 nhưng đến nay chưa ra kết quả.

Cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC Bùi Hải Huyền từng có nhiều năm đồng thời làm lãnh đạo của FLC và Nông dược HAI. Tập đoàn FLC cũng là cổ đông lớn của Nông dược HAI trong nhiều năm qua. (Ảnh tư liệu: Đức Quyền).

Ngày 8/3/2023 vừa qua, Công ty cổ phần Nông dược HAI (Mã: HAI) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021.

Trước đó vào ngày 20/9/2022, UHY đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 của Tập đoàn FLC. Ngày 2/2/2023, UHY cũng đồng ý kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (Mã: AMD).

Hạn chót để nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là vào ngày 31/3/2022, tức là từ gần một năm trước. Cho đến nay, cả Tập đoàn FLC, Nông dược HAI và FLC Stone đều chưa công bố báo cáo tài chính 2021.

“Họ FLC” không còn cổ phiếu nào được mua bán trên sàn 

Vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu FLC đã bị hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và đình chỉ giao dịch ở thị trường UPCoM, cổ phiếu HAI và AMD đều đã bị HOSE đình chỉ giao dịch.

Các cổ phiếu khác trong “họ FLC” gồm ART của Chứng khoán BOS và GAB của Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC đều đã bị đình chỉ giao dịch, lần lượt kể từ ngày 21/11/2022 và 16/2/2023.

Mới đây nhất vào ngày 7/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu KLF của Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu CFS kể từ ngày 14/3 sắp tới vì chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.

“Họ FLC” hiện không còn cổ phiếu nào được mua bán trên sàn. Nếu không sớm khắc phục vấn đề về báo cáo tài chính, HAI, AMD, KLF, ART và GAB có nguy cơ sẽ bị hủy niêm yết giống như cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC hay ROS của Xây dựng FLC Faros.

Việc tìm được công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn và đồng ý cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là một tín hiệu đáng mừng nhưng chặng đường phía trước có thể còn rất dài.

Tập đoàn FLC làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY từ 20/9/2022 đến nay được gần 6 tháng nhưng vẫn chưa thể công bố báo cáo tài chính năm 2021. Trước đó, FLC làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt trong hai tháng nhưng cũng không cho ra kết quả.

Một quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC ở Bình Định. (Ảnh: Đức Quyền).

Tháng 3/2023, đại hội thường niên 2022 vẫn chưa được tổ chức

Vì chưa có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Tập đoàn FLC và nhiều doanh nghiệp liên quan chưa thể công bố báo cáo thường niên 2022, cũng như không đủ điều kiện tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022.

Tập đoàn FLC đã 4 lần tổ chức đại hội cổ đông bất thường, trong đó có hai lần thành công vào ngày 2/7/2022 và 4/3/2023, nhưng chưa biết khi nào mới có thể tổ chức đại hội thường niên 2022.

Tại sự kiện ngày 4/3 mới đây, Hội đồng quản trị FLC đã nêu ra loạt vướng mắc liên quan tới các khoản mục tổng trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng trên báo cáo tài chính của tập đoàn, đề nghị cổ đông phê duyệt phương án xử lý để có thể sớm hoàn tất quá trình kiểm toán báo cáo tài chính 2021.

Văn bản giải trình hồi tháng 1/2023 của Nông dược HAI cho biết dự kiến phải đến tháng 4/2023, công ty mới có thể triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2022. Đại hội này sẽ thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2022.

Hạn chót để công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là ngày 31/3/2023. Nếu đến tháng 4/2023 Nông dược HAI mới có thể bắt đầu chọn đơn vị kiểm toán thì chắc chắn công ty sẽ không thể công bố thông tin đúng hạn. 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh