Đến năm 2045, 23.000ha đất xây dựng đô thị , 2023-03-17 09:31:53


Theo đó, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045 với nhiều nội dung quan trọng.

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sẽ chuyển đổi dần từ mô hình cấu trúc “đô thị công nghiệp” sang mô hình cấu trúc “đô thị dịch vụ và công nghiệp”; hướng tới phát triển đô thị thông minh, bền vững với các mục tiêu cụ thể như sau:

Phát triển thành phố trở thành một trong các cực tăng trưởng trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có vai trò quan trọng trong vùng đô thị TP.HCM; phát huy thế mạnh kết nối vùng và quốc tế về dịch vụ thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, tạo lập không gian đô thị có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; hạ tầng xã hội hiện đại, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố. Hướng tới phát triển đô thị có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn; giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa, lịch sử đặc trưng; đảm bảo các yêu cầu về quốc phòng, an ninh của vùng và quốc gia.

Ngoài ra, quy hoạch lần này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu vực trong TP. Biên Hòa theo quy hoạch, đảm bảo chất lượng đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

Quy hoạch Biên Hòa với tính chất là đô thị loại I, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, khoa học kỹ thuật của tỉnh Đồng Nai; có vai trò là đô thị hạt nhân trong vùng đô thị trung tâm của tỉnh.

Bên cạnh đó, cũng là một trong các trung tâm công nghiệp, dịch vụ, văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ, giáo dục nghề nghiệp và đổi mới sáng tạo; đầu mối logistics quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đông Nam Bộ.

Đặc biệt, đây sẽ là đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng trong vùng Đông Nam Bộ, gắn với đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường vành đai 3 vùng TP.HCM và cảng Đồng Nai. Được coi là địa bàn trọng điểm chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng cũng như của cả nước.

Theo dự báo phát triển sơ bộ, thì dự kiến đến năm 2030 quy mô dân số đạt khoảng 1.500.000 – 1.600.000 người; đến năm 2045 dân số toàn thành phố Biên Hoà khoảng 1.900.000 – 2.000.000 người.

Đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 20.000 – 21.000ha (đến năm 2030) và khoảng 22.000 – 23.000ha (đến năm 2045), trong đó đất dân dụng khoảng 11.300 – 12.800ha (đến năm 2030) và khoảng 13.300 – 15.000ha (đến năm 2045).

Kết quả dự báo quy mô dân số và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cụ thể được nghiên cứu, luận cứ và lựa chọn trong quá trình lập đồ án quy hoạch, đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng)./.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh