Đồng loạt tăng vào phiên cuối tuần , 2023-03-18 02:07:25Ghi nhận vào sáng thứ Bảy (18/3) cho thấy, tỷ giá AUD đảo chiều tăng tại các ngân hàng được khảo sát trong sáng nay. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá AUD được điều chỉnh tăng – giảm trái chiều, hiện đang ở mức 15.800 – 15.900 VND/AUD.

 

Tỷ giá AUD trong nước

Vào sáng ngày hôm nay (18/3), tỷ giá AUD quay đầu tăng ở cả hai chiều mua – bán tại các ngân hàng được khảo sát.

Theo đó, Nam A Bank triển khai tỷ giá mua tiền mặt là 15.437 VND/AUD, tỷ giá mua chuyển khoản là 15.622 VND/AUD – cùng tăng 75 đồng và tỷ giá bán ra là 16.040 VND/AUD – tăng 77 đồng.

Tỷ giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản của ngân hàng Kiên Long cùng tăng 59 đồng, ứng với mức 15.415 VND/AUD và 15.535 VND/AUD. Đồng thời, tỷ giá bán ra tăng 60 đồng lên mức 16.041 VND/AUD so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Techcombank có tỷ giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra tăng lần lượt 28 đồng, 29 đồng và 22 đồng, ứng với mức 15.250 VND/AUD, 15.514 VND/AUD và 16.140 VND/AUD.

Tại Việt Á Bank, tỷ giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản cùng được điều chỉnh tăng 47 đồng, ứng với mức 15.494 VND/AUD và 15.614 VND/AUD. Ở chiều bán ra, ngân hàng cũng điều chỉnh tăng 48 đồng nâng tỷ giá lên mức 15.942 VND/AUD.

VP Bank ấn định tỷ giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản chung mức 15.396 VND/AUD – cùng tăng 29 đồng. Tương tự, ngân hàng cũng điều chỉnh tỷ giá bán ra tăng 37 đồng lên mức 16.181 VND/AUD.

Trong khi đó, các hình thức giao dịch của VietCapitalBank không ghi nhận có thay đổi mới trong sáng nay, hiện ở mức 15.305 VND/AUD (mua tiền mặt), 15.460 VND/AUD (mua chuyển khoản) và 16.218 VND/AUD (bán ra).

Cùng lúc, Vietcombank cũng duy trì ổn định tỷ giá AUD so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Cụ thể: tỷ giá mua tiền mặt là 15.310 VND/AUD, tỷ giá mua chuyển khoản là 15.464 VND/AUD và tỷ giá bán ra là 15.962 VND/AUD.

Sau biến động, VP Bank là ngân hàng có tỷ giá mua chuyển khoản thấp nhất trong khi cao nhất là tại Nam A Bank. Ở chiều bán ra, VietCapitalBank hiện có tỷ giá cao nhất trong khi thấp nhất là tại Việt Á Bank.

Ngày

Ngày 17/3/2023

Ngày 18/3/2023

Thay đổi so với phiên hôm trước

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Nam A Bank

15.362

15.547

15.963

15.437

15.622

16.040

75

75

77

VietCapitalBank

15.305

15.460

16.218

15.305

15.460

16.218

0

0

0

Vietcombank

15.310

15.464

15.962

15.310

15.464

15.962

0

0

0

Kiên Long

15.356

15.476

15.981

15.415

15.535

16.041

59

59

60

Techcombank

15.222

15.485

16.118

15.250

15.514

16.140

28

29

22

Việt Á Bank

15.447

15.567

15.894

15.494

15.614

15.942

47

47

48

VP Bank

15.367

15.367

16.144

15.396

15.396

16.181

29

29

37

Tỷ giá AUD tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 8h40. (Tổng hợp: Lạc Yên)

 

Đồng loạt tăng vào phiên cuối tuần. (Ảnh: Lạc Yên)

 

Khảo sát tại thị trường chợ đen vào lúc 8h50 hôm nay, tỷ giá AUD hiện đang ở mức 15.800 VND/AUD tại chiều mua vào – tăng 7 đồng và mức 15.900 VND/AUD tại chiều bán ra – giảm 13 đồng so với cùng thời điểm vào hôm trước.

Tỷ giá AUD quốc tế hôm nay

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá AUD ghi nhận vào lúc 8h50 giao dịch ở mức 0,6698 AUD/USD – tăng 0,66% so với giá đóng cửa ngày 17/3. 

Ảnh: Investing.com

 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Tìm kiếm
Price Range From To