Giải ngân vốn đầu tư công thấp, giải quyết hệ lụy có tiền không tiêu được , 2023-03-06 03:55:30Thúc đẩy, giải ngân đầu tư công vừa là nguồn lực, vừa là động lực phát triển, song đây vẫn là nhiệm vụ nặng nề.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh