Hà Nội yêu cầu xử lý loạt dự án chậm triển khai ở Mê Linh , 2023-03-23 01:00:16Đối với 14 dự án chậm triển khai thuộc danh mục sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, Hà Nội yêu cầu sở, ngành và UBND huyện Mê Linh chấm dứt, dừng, tạm dừng dự án để rà soát về quy định.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh