Thời hạn nộp báo cáo tài chính cập nhật mới nhất năm 2020

Thời hạn nộp báo cáo tài chính cập nhật mới nhất năm 2020

Ngày 26/11/2020

Cuối năm là thời điểm kết thúc kỳ kế toán của doanh nghiệp và cũng là thời điểm phải chuẩn bị báo cáo cho các cơ quan chức năng về tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong năm vừa qua. Vì vậy, với các bạn làm kế toán, công việc sẽ trở nên bận rộn hơn mỗi khi năm tài chính kết thúc.

Kế toán 1A xin chia sẻ những khoảng mốc thời gian quan trọng để các bạn lưu ý đến thời hạn nộp các loại tờ khai thuế, báo cáo thuế, cũng như báo cáo tài chính năm đúng hạn để tránh chậm nộp hoặc bị xử phạt.

thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020

Để biết được lịch nộp báo cáo thuế 2021, chúng ta căn cứ vào pháp lý sau:

  • Luật kế toán 2003, Luật kế toán 2015.
  • Quy định về lệ phí môn bài của Chính phủ: 139/2016/NĐ-CP
  • Thông tư của Bộ Tài chính 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP
  • Thông tư 151 của Bộ Tài chính: 151/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
  • Thông tư của Bộ Tài chính 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Lịch nộp các loại báo cáo thuế trong năm 2021

Tháng Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT theo Quý

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

1 20/01/2021

Tờ khai thuế GTGT T12/2020

Tờ khai thuế TNCN T12/2020 (nếu có) 30/01/2021 Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2020 Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2020 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2020 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV /2020 (nếu có) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2020 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2020 Nộp tiền thuế môn bài năm 2021 Nộp tiền thuế môn bài năm 2021 2 20/02/2021 Tờ khai thuế GTGT T1/2021 Tờ khai thuế TNCN T1/2021 (nếu có) 3 20/03/2021 Tờ khai thuế GTGT T2/2021 Tờ khai thuế TNCN T2/2021 (nếu có) 30/03/2021 Quyết toán thuế TNDN năm 2020 Quyết toán thuế TNDN năm 2020 Quyết toán thuế TNCN năm 2020 Quyết toán thuế TNCN năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020 4 20/04/2021 Tờ khai thuế GTGT T3/2021 Tờ khai thuế TNCN T3/2021 (nếu có) 30/04/2021 Tờ khai thuế GTGT Quý I/2021 Tờ khai thuế TNCN Quý I/2021 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2021 (nếu có) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2021 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2021 5 20/05/2021 Tờ khai thuế GTGT T4/2021 Tờ khai thuế TNCN T4/2021 (nếu có) 6 20/06/2021 Tờ khai thuế GTGT T5/2021 Tờ khai thuế TNCN T5/2021 (nếu có) 7 20/07/2021 Tờ khai thuế GTGT T6/2021 Tờ khai thuế TNCN T6/2021 (nếu có) 30/07/2021

Tờ khai thuế GTGT Quý II/2021

Tờ khai thuế TNCN Quý II/2021 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2021 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2021 (nếu có) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2021 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2021 8 20/08/2021 Tờ khai thuế GTGT T7/2021 Tờ khai thuế TNCN T7/2021 (nếu có) 9 20/09/2021 Tờ khai thuế GTGT T8/2021 Tờ khai thuế TNCN T8/2021 (nếu có) 10 20/10/2021 Tờ khai thuế GTGT T9/2021 Tờ khai thuế TNCN T9/2021 (nếu có) 30/10/2021 Tờ khai thuế GTGT Quý III/2020 Tờ khai thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2020 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2021 (nếu có) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2020 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2021 11 20/11/2021 Tờ khai thuế GTGT T10/2021 Tờ khai thuế TNCN T10/2021 (nếu có) 12 20/12/2021 Tờ khai thuế GTGT T11/2021 Tờ khai thuế TNCN T11/2021 (nếu có)

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020

Đối với doanh nghiệp nhà nước:

  • Những công ty/doanh nghiệp thuộc nhà nước thì thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01 của năm sau.
  • Những đơn vị có tổng công ty thuộc nhà nước hoặc công ty mẹ thì hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03 của năm sau.

Đối với doanh nghiệp khác:

  • Thời hạn nộp BCTC cho doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và Doanh nghiệp hợp danh (DNHD) là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01 của năm sau.
  • Những doanh nghiệp thuộc hình thức còn lại sẽ có thời hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03 của năm sau.

Trên đây là thời hạn nộp báo cáo thuế năm 2020 mới nhất. Hy vọng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nắm rõ để nộp báo cáo đúng hạn theo quy định của Bộ tài chính.

HNTT.Thúy

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com