Hiệp hội BĐS Việt Nam phân công nhiệm vụ Thường trực , 2023-03-07 04:50:48


Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phân công nhiệm vụ Thường trực VNREA

Ngày 6/3/2023, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam công bố quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực thứ 2; Tổng Thư ký Hiệp hội.

11:50, 07/03/2023

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh