Kết luận của TP HCM tại cuộc họp với 18 doanh nghiệp bất động sản , 2023-02-28 05:15:26UBND TP HCM giao các đơn vị liên quan thực hiện, hoàn thành các công việc trong tháng 3/2023.

(Ảnh minh họa).

Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Cường tại buổi làm việc với 18 doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án bất động sản.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường, bên cạnh nội dung kiến nghị cụ thể tại các dự án, đề nghị các đơn vị tiếp tục có nhiều đóng góp cho UBND TP về các giải pháp thực hiện, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành nghiên cứu, đề xuất cải tiến trình xử lý hồ sơ, phương thức làm việc,… để đạt hiệu quả hơn, nhằm quy thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ngày càng lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.

UBND TP ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) và các doanh nghiệp bất động sản. TP sẽ tập trung rà soát, có giải pháp để đẩy nhanh xử lý các kiến nghị theo đúng thẩm quyền và quy định, mang lại hiệu quả thiết thực trong thời gian gần nhất.

Đối với các vướng mắc thuộc Bộ, ngành, trung ương, UBND TP sẽ khẩn trương đôn đốc, có giải pháp kiến nghị để đẩy nhanh tháo gỡ trong thời gian tới.

Đối với các tổng hợp, kiến nghị của HoREA về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 116 dự án bất động sản (4 đợt), đến thời điểm hiện nay, UBND TP đã có quá trình họp để nghe các đơn vị báo cáo và có các văn bản chỉ đạo giải quyết, mang lại kết quả nhất định.

Trên cơ sở kiến nghị gần đây của HoREA tại Công văn số 18/2023/CV-HoREA ngày 6/2/2023 về nhóm dự án cần ưu tiên xem xét giải quyết và báo cáo của Sở Xây dựng tại Công văn số 1748/SXD-PTN&TTBĐS ngày 14/2/2023 về đề xuất phân nhóm, tiến độ giải quyết vướng mắc tại các dự án, UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch-Kiến trúc cùng các đơn vị liên quan trao đổi, thống nhất với HoREA, báo cáo trình UBND TP để có ý kiến chỉ đạo, phân công các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thụ lý, giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có cùng vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Các công việc này hoàn thành trước ngày 5/3/2023.

Đồng thời, các đơn vị Sở, ngành liên quan được giao khẩn trương chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm các chỉ đạo của UBND TP liên quan đến các kiến nghị của HoREA đến thời điểm hiện nay.

Trong đó, tập trung xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Đối với các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND TP hoặc Bộ, ngành, trung ương thì khẩn trương tham mưu UBND TP hướng giải quyết.

Đối với các nhóm dự án có vướng mắc do cơ quan có thẩm quyền thuộc trung ương chỉ đạo giải quyết, UBND TP giao các đơn vị liên quan khẩn trương theo dõi và cập nhật tiến độ cho HoREA, các doanh nghiệp bất động sản biết thông tin để phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Đối với các nhóm dự án có vướng mắc liên quan đến thủ tục về Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo Luật đầu tư (nhóm dự án mới), Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm khẩn trương chủ trì nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị dự họp, đề xuất UBND TP hướng giải quyết các vướng mắc hiện nay, để đẩy nhanh, rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Còn Sở Xây dựng chịu trách nhiệm khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND TP giải quyết các vướng mắc liên quan đến chuyên đề về nhà ở xã hội, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện quy trình thủ tục dự án nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, tạo quỹ nhà, đáp ứng về nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Các công việc được giao nói trên thực hiện hoàn thành trong tháng 3/2023, theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP giao các Sở, ngành được phân công chủ trì thụ lý, giải quyết các nhóm dự án nêu trên khẩn trương trao đổi làm việc với các chủ dự án để thống nhất hướng xử lý, tập trung chủ động giải quyết các nội dung theo thẩm quyền.

Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý để Thường trực UBND TP bố trí lịch họp nghe báo cáo và thống nhất hướng tháo gỡ vướng mắc đối với từng dự án cụ thể.

Trước đó vào ngày 15/2, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đã chủ trì buổi làm việc với 18 doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án bất động sản. Kế đó vào chiều ngày 20/2, Phó Chủ tịch UBND TP tiếp tục chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp để giải quyết vướng mắc khó khăn cho 7 dự án của 6 chủ đầu tư.

 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh