Khối tự doanh bán ròng gần 50 tỷ đồng cổ phiếu, đảo chiều Mua (Long) sau phiên mạnh tay Bán (Short) , 2023-02-28 12:15:21Trong phiên hôm nay (28/2), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 49,5 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi mua ròng 6 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

 Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 109 tỷ đồng và bán khớp lệnh 169 tỷ đồng. Giá trị mua, bán thỏa thuận là 15 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh bán ròng 50,3 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh tiếp tục mua ròng 6 tỷ đồng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 21 tỷ đồng và 15 tỷ đồng,

Trên sàn HNX, khối tự doanh giao dịch không đáng kể trong khi thị trường UPCoM khối tự doanh mua ròng 1,2 tỷ đồng.

  Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 28/2 (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Thống kê giao dịch theo từng mã, MBB bị bán mạnh nhất với 20,9 tỷ đồng, theo sau là STB (20,8 tỷ đồng), FUEVFVND (11,1 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng trong khoảng từ 2 – 7 tỷ đồng là HPG, EIB, VCB, VPB, MIG, VNM và AFX.

Tại chiều mua, E1VFVN30 dẫn đầu với 18,7 tỷ đồng, theo sau là TCB (16 tỷ đồng), VRE (4,4 tỷ đồng), HDG (4,1 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng dưới 4 tỷ đồng có MSN, QNS, MCH, PET, HHV và PNJ.

  Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh giảm so với phiên đầu tuần (27/2). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Mua (Long) trên thị trường phái sinh sau phiên Bán (Short) áp đảo.

Cụ thể, khối này Mua (Long) 3.643 hợp đồng (tương đương 369,5 tỷ đồng), Bán (Short) 2.821 hợp đồng (tương đương 287 tỷ đồng). Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 6.464 hợp đồng với tổng giá trị 656,3 tỷ đồng.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Tìm kiếm
Price Range From To