Khối tự doanh bán ròng hơn 250 tỷ đồng, tập trung STB, HPG và VPB , 2023-03-08 12:45:00Trong phiên hôm nay (8/3), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 274 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi mua ròng 64,4 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

 Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 71,5 tỷ đồng và bán khớp lệnh 332 tỷ đồng. Giá trị bán thỏa thuận là 13,1 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh bán ròng 273,6 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh mua ròng 64,4 tỷ đồng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 95 tỷ đồng và 31 tỷ đồng.

Trên sàn HNX và thị trường UPCoM, khối tự doanh giao dịch không đáng kể.

  Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 8/3 (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Thống kê giao dịch theo từng mã, STB bị bán mạnh nhất với 31,3 tỷ đồng, theo sau là HPG (26,8 tỷ đồng), VPB (25,2 tỷ đồng), FPT (22,3 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng trong khoảng từ ngày 10 – 17 tỷ đồng là VHM, VIC, TPB, MBB, MWG và TCB.

Tại chiều mua, DGC dẫn đầu với 9,6 tỷ đồng, theo sau là E1VFVN30 (33,8 tỷ đồng), FUESSVFL (19 tỷ đồng), FUEVFVND (9 tỷ đồng), VCI (6,6 tỷ đồng), HDG (2,8 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng dưới 1 tỷ đồng có FUEMAV30, DHG, ACV, YTC và YEG.

  Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh giảm mạnh so với phiên trước (7/3). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Mua (Long) trên thị trường phái sinh.

Cụ thể, khối này Mua (Long) 3.228 hợp đồng (tương đương 329,5 tỷ đồng), Bán (Short) 1,582 hợp đồng (tương đương 161,8 tỷ đồng). Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 4.810 hợp đồng với tổng giá trị 491,5 tỷ đồng.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh