Khối tự doanh CTCK xả gần 300 tỷ đồng phiên VN-Index bay 22 điểm, những mã nào là tâm điểm? , 2023-03-20 12:23:08Trong phiên hôm nay (20/3), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 298 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 4,6 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

 Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 167 tỷ đồng và bán khớp lệnh 466,5 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh bán ròng 300 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh có sự đảo chiều. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 61 tỷ đồng và 66 tỷ đồng, tương đương bán ròng 4,6 tỷ đồng.

Trên sàn HNX khối tự doanh giao dịch không đáng kể. Đối với thị trường UPCoM, khối tự doanh mua ròng 2,7 tỷ đồng.

  Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 20/3 (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Thống kê giao dịch theo từng mã, HPG bị bán mạnh nhất với 43 tỷ đồng, theo sau là FPT (27,3 tỷ đồng), VPB và VNM (24,7 tỷ đồng), ACB (24,2 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng trong khoảng từ 16 – 23 tỷ đồng là TCB, MBB, VHM, VCB và MSN.

Tại chiều mua, THI dẫn đầu với 29,2 tỷ đồng, theo sau là SSI (11,1 tỷ đồng), FUESSVFL và EIB (5 tỷ đồng), PVD (4 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng dưới 3 tỷ đồng có LPB, BSR, VTP, HDG và NVL.

  Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh giảm nhẹ so với phiên cuối tuần trước (17/3). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Bán (Short) trên thị trường phái sinh.

Cụ thể, khối này Mua (Long) 3.905 hợp đồng (tương đương 401,7 tỷ đồng), Bán (Short) 3.341 hợp đồng (tương đương 342 tỷ đồng). Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 7.246 hợp đồng với tổng giá trị 744 tỷ đồng.

 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh