Khối tự doanh tiếp tục xả hơn 200 tỷ đồng phiên hồi phục, tâm điểm cổ phiếu ngân hàng , 2023-03-21 12:40:29Trong phiên hôm nay (21/3), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 216,5 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi mua ròng 1,3 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

 Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 223 tỷ đồng và bán khớp lệnh 429 tỷ đồng. Giá trị bán thỏa thuận là 10,6 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh bán ròng 216 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh mua ròng 1,3 tỷ đồng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 20 tỷ đồng và 18,8 tỷ đồng.

Trên sàn HNX và thị trường UPCoM khối tự doanh giao dịch không đáng kể.

  Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 21/3 (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Thống kê giao dịch theo từng mã, VPB bị bán mạnh nhất với 73,8 tỷ đồng, theo sau là STB (29,7 tỷ đồng), BID (17,4 tỷ đồng), KDH (15,5 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng trong khoảng từ 8 – 12 tỷ đồng là HPG, NLG, VIC, PC1, FRT và MBB.

Tại chiều mua, THI dẫn đầu với 11,8 tỷ đồng, theo sau là FUESSVFL (7,9 tỷ đồng), SSI (4 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng dưới 4 tỷ đồng có TCB, EIB, REE, VIB, TCH, GMD và ACB.

  Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh tăng so với phiên trước (20/3). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Mua (Long) trên thị trường phái sinh.

Cụ thể, khối này Mua (Long) 4.994 hợp đồng (tương đương 512 tỷ đồng), Bán (Short) 3.018 hợp đồng (tương đương 309,4 tỷ đồng). Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 8.012 hợp đồng với tổng giá trị 821,5 tỷ đồng.

 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh