Khối tự doanh trở lại bán ròng, tập trung STB và HPG , 2023-03-02 12:41:25Trong phiên hôm nay (2/3), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 8,7 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 107 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

 Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 215,5 tỷ đồng và bán khớp lệnh 227 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh bán ròng 11,3 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh có sự đảo chiều. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 29,5 tỷ đồng và 136 tỷ đồng, tương đương bán ròng 107 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối tự doanh giao dịch không đáng kể trong khi thị trường UPCoM khối tự doanh mua ròng 2,6 tỷ đồng.

  Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 2/3 (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Thống kê giao dịch theo từng mã, FUEVFVND bị bán mạnh nhất với 56,2 tỷ đồng, theo sau là E1VFVN30 (45,7 tỷ đồng), STB (7,8 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng trong khoảng từ 2 – 7 tỷ đồng là HPG, FUESSVFL, POW, VNM, VHM, VCI và VIC.

Tại chiều mua, ACB dẫn đầu với 6 tỷ đồng, theo sau là FPT (5,1 tỷ đồng), VRE (4,2 tỷ đồng), VPB (4,1 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng dưới 4 tỷ đồng có TCB, MWG, MBB, VIB, MCH và TPB.

  Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh giảm so với phiên trước (1/3). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Mua (Long) trên thị trường phái sinh.

Cụ thể, khối này Mua (Long) 5.189 hợp đồng (tương đương 553,7 tỷ đồng), Bán (Short) 2.016 hợp đồng (tương đương 207,6 tỷ đồng). Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 7.205 hợp đồng với tổng giá trị 741,4 tỷ đồng.

 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh