Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 3/2023 cao nhất là bao nhiêu? , 2023-03-08 10:38:22Ngân hàng Kiên Long đã có một số cập nhật mới cho biểu lãi suất tiền gửi trong tháng này. Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được tại đây là 9,3%/năm.

Bước sang tháng 3, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã điều chỉnh hạ lãi suất tiết kiệm tại một số kỳ hạn gửi.

Nguồn: Kienlongbank.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ ghi nhận trong khoảng từ 6%/năm đến 9,2%/năm, triển khai tại kỳ hạn 1 – 60 tháng. Ngân hàng Kiên Long đã giảm 0,3 – 0,4 điểm % lãi suất so với tháng trước tại nhiều kỳ hạn gửi.

Cụ thể, ngân hàng giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng ở mức 6%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng đến 15 tháng đồng loạt hạ 0,3 điểm % so với hồi đầu tháng trước. Theo đó, lãi suất niêm yết ở kỳ hạn 6 – 8 tháng ở mức 9%/năm; kỳ hạn 9 – 11 tháng có lãi suất 9,1%/năm; tại kỳ hạn 12 – 15 tháng lãi suất ngân hàng ấn định ở mức 9,2%/năm.

Khoản tiết kiệm ở kỳ hạn 17 tháng đang được áp dụng lãi suất là 7,7%/năm, không đổi so với trước.

Tuy nhiên Ngân hàng Kiên Long giảm mạnh 0,4 điểm % lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 18 tháng từ 9,3%/năm xuống 8,9%/năm trong tháng này.

Ở các kỳ hạn gửi còn lại, lãi suất Ngân hàng Kiên Long tiếp tục được duy trì ở mức cũ. Trong đó khoản tiết kiệm ở kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng cùng được huy động với lãi suất là 8,5%/năm. Ở kỳ hạn dài nhất 60 tháng, lãi suất ghi nhận được ở mức thấp hơn là 7,75%/năm.

Khách hàng gửi tiền tại ngân hàng với thời hạn ngắn 1 – 3 tuần sẽ chỉ nhận được lãi suất ở mức thấp là 1%/năm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Kiên Long cũng đang triển khai nhiều kỳ hạn trả lãi khác như: Trả lãi đầu kỳ, trả lãi định kỳ (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng).

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 3/2023

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

1

         

2 tuần

1

         

3 tuần

1

         

01 tháng

6

       

5,97

02 tháng

6

     

5,99

5,94

03 tháng

6

     

5,97

5,91

04 tháng

6

     

5,96

5,88

05 tháng

6

     

5,94

5,85

06 tháng

9

   

8,9

8,85

8,6

07 tháng

9

     

8,8

8,55

08 tháng

9

     

8,75

8,5

09 tháng

9,1

   

8,9

8,85

8,5

10 tháng

9,1

     

8,8

8,45

11 tháng

9,1

     

8,75

8,4

12 tháng

9,2

 

9

8,9

8,85

8,45

13 tháng

9,2

     

8,8

8,35

15 tháng

9,2

   

8,8

8,75

8,25

17 tháng

7,7

     

7,33

6,94

18 tháng

8,9

 

8,5

8,45

8,4

7,85

24 tháng

8,5

7,47

8

7,9

7,85

7,25

36 tháng

8,5

7,22

7,75

7,65

7,6

6,75

60 tháng

7,75

6,77

6,66

6,6

6,57

5,59

Nguồn: Kienlongbank.

Đối với tiền gửi online, Ngân hàng Kiên Long cũng điều chỉnh hạ 0,2 – 0,25 điểm % tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Biểu lãi suất tiết kiệm sau điều chỉnh ghi nhận được trong khoảng từ 6%/năm đến 9,3%/năm, kỳ hạn 1 – 36 tháng.

Mức lãi suất Ngân hàng Kiên Long cao nhất ghi nhận được ở thời điểm hiện tại là 9,3%/năm, đang được triển khai cho tiền gửi online ở kỳ hạn 12 – 15 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại Kienlongbank

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Khách hàng cá nhân (%/năm)

01 tháng

6

02 tháng

6

03 tháng

6

06 tháng

9,1

09 tháng

9,15

12 tháng

9,3

13 tháng

9,3

15 tháng

9,3

18 tháng

9

24 tháng

8,8

36 tháng

8,8

Nguồn: Kienlongbank.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh