Lãi suất ngân hàng Nam A Bank giảm mạnh trong tháng 3/2023 , 2023-03-07 10:13:32Bước sang 3, Ngân hàng Nam Á đã có nhiều thay đổi trong biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm theo hướng giảm mạnh. Ngân hàng cũng đã không còn mức lãi suất 10,7%/năm đã triển khai trong tháng trước.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã công bố biểu lãi suất huy động trong tháng 3, trong đó lãi suất giảm mạnh tại đa số kỳ hạn gửi.

Nguồn: Nam A Bank.

Khách hàng gửi tiết kiệm thông thường với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ sẽ được nhận lãi suất từ 6%/năm đến 8,5%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 1 – 36 tháng.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được nhận lãi suất không đổi so với tháng trước là 6%/năm.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng niêm yết ở kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 10 tháng cùng là 8%/năm. Còn ở kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng, Nam A Bank niêm yết lãi suất lần lượt là 8,5%/năm và 8,8%/năm. So với tháng trước, lãi suất tiết kiệm tại nhóm các kỳ hạn này đồng loạt giảm 0,5 điểm %.

Khoản tiết kiệm ở kỳ hạn 11 tháng được niêm yết với lãi suất 7,3%/năm, giảm mạnh tới 1,2 điểm % so với tháng trước.

Khách hàng đăng ký gửi tiền ở kỳ hạn 12, 13 tháng với khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng được áp dụng lãi suất kỳ hạn 14 tháng là 8,1%năm, hạ 0,5 điểm % so với trước.

Tiếp đó, Nam A Bank niêm yết cùng mức lãi suất 8,5%/năm cho khách hàng có khoản tiết kiệm ở các kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng, thấp hơn tháng trước 0,5 điểm %. Trong đó khách hàng gửi ở kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng với số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng cùng được áp dụng lãi suất là 8,5%/năm. 

Ở thời điểm này, Nam A Bank đã không còn triển khai mức lãi suất 10,7%/năm ở kỳ hạn 12, 13 tháng và 10,5%/năm ở kỳ hạn 36 tháng (áp dụng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên).

Biểu lãi suất ngân hàng Nam A Bank cập nhật mới nhất

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI ĐẦU KỲ

LÃI HÀNG QUÝ

LÃI 06 THÁNG/LẦN

KKH

1

1 tuần

(Từ 07 – 13 ngày)

1

2 tuần

(Từ 14 – 20 ngày)

1

3 tuần

(Từ 21 – 29 ngày)

1

1 tháng

(Từ 30 – 59 ngày)

6

5,97

2 tháng

(Từ 60 – 89 ngày)

6

5,98

5,94

3 tháng

(Từ 90 – 119 ngày)

6

5,97

5,91

4 tháng

(Từ 120 – 149 ngày)

6

5,95

5,88

5 tháng

(Từ 150 – 179 ngày)

6

5,94

5,85

6 tháng

8

7,86

7,69

7,92

7 tháng

8,5

8,32

8,09

8 tháng

8,8

8,58

8,31

9 tháng

8

7,79

7,54

7,84

10 tháng

8

7,76

7,5

11 tháng

7,3

7,08

6,84

12 tháng (**)

7,81

7,49

7,86

7,94

13 tháng (**)

7,78

7,44

14 tháng

8,1

7,76

7,4

15 tháng

8,5

8,1

7,68

8,16

16 tháng

8,5

8,07

7,63

17 tháng

8,5

8,05

7,58

18 tháng

8,5

8,02

7,53

8,08

8,16

19 tháng

8,5

8

7,49

20 tháng

8,5

7,97

7,44

21 tháng

8,5

7,95

7,39

8

22 tháng

8,5

7,92

7,35

23 tháng

8,5

7,9

7,3

24 tháng (***)

7,87

7,26

7,92

8

25 tháng

8,5

7,85

7,22

26 tháng

8,5

7,82

7,17

27 tháng

8,5

7,8

7,13

7,85

28 tháng

8,5

7,77

7,09

29 tháng

8,5

7,75

7,05

30 tháng

8,5

7,73

7,01

7,78

7,85

31 tháng

8,5

7,7

6,96

32 tháng

8,5

7,68

6,92

33 tháng

8,5

7,66

6,88

7,71

 

34 tháng

8,5

7,64

6,85

35 tháng

8,5

7,61

6,81

36 tháng(****)

7,59

6,77

7,64

7,71

Nguồn: Nam A Bank.

Đối với tiền gửi online, lãi suất ngân hàng Nam A Bank trong tháng này cũng có nhiều biến động. Ngân hàng điều chỉnh giảm mạnh 0,5 – 0,6 điểm % đối với lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 6 – 36 tháng. Riêng tại kỳ hạn 1 – 5 tháng lãi suất vẫn được duy trì ở mức 6%/năm.

Phạm vi lãi suất tiết kiệm online trong tháng 3 ghi nhận trong khoảng 6%/năm đến 8,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 – 36 tháng.

Đối với khoản tiền gửi trong thời gian ngắn 1 – 3 tuần sẽ được nhận lãi suất cùng là 1%/năm với cả hai hình thức gửi tại quầy và online.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng Nam Á

KỲ HẠN (THÁNG)

LÃI CUỐI KỲ

01 tuần

1

02 tuần

1

03 tuần

1

01 tháng

5,75

02 tháng

5,75

03 tháng

5,9

04 tháng

5,9

05 tháng

5,9

06 tháng

8,6

07 tháng

8,9

08 tháng

8,9

09 tháng

8,6

10 tháng

8,6

11 tháng

8,6

12 tháng

8,9

13 tháng

8,9

14 tháng

8,9

15 tháng

8,8

16 tháng

8,8

17 tháng

8,8

18 tháng

8,8

24 tháng

8,8

36 tháng

8,8

Nguồn: Nam A Bank.

 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh