Lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 3/2023 , 2023-03-05 03:42:15Trong lần cập nhật gần đây, ngân hàng Saigonbank đã điều chỉnh giảm lãi suất dành cho khách hàng cá nhân đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức tăng 0,3 – 1,7 điểm %.

Lãi suất ngân hàng Saigonbank áp dụng với khách hàng cá nhân

Khảo sát mới nhất cho thấy, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) đang niêm yết lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân trong khoảng 6 – 9,1%/năm, áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 – 36 tháng.

Các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng có mức lãi suất ổn định so với tháng trước, hiện là 6%/năm. Trong khi đó, lãi suất dành cho các kỳ hạn còn lại đều giảm nhẹ so với tháng 2.

Cụ thể, ngân hàng nâng lãi suất tiết kiệm dành cho kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng lên cùng mức 8,9%/năm. Trong đó, lãi suất ba kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng giảm 0,3 điểm %; lãi suất ba kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng giảm 0,4 điểm %.

Sau khi cùng giảm 0,4 điểm %, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng đang ở mức lần lượt là 9%/năm và 9,1%/năm.

Tương tự, ba kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng có lãi suất giảm 0,6 điểm % xuống còn 8,7%/năm trong tháng này.

Như vậy, mức lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất dành cho khách hàng cá nhân hiện là 9,1%/năm, được niêm yết cho tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng.

Ảnh: Saigonbank

Với những khách hàng có nhu cầu gửi tiền trong 1 tuần và 2 tuần, ngân hàng Saigonbank vẫn đang áp dụng mức lãi suất cũ là 0,2%/năm, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Các phương án lĩnh lãi khác có lãi suất giảm 0,29 – 0,54 điểm % so với tháng trước, hiện như sau:

– Lĩnh lãi hàng tháng: 5,94 – 8,74%/năm

– Lĩnh lãi hàng quý: 6 – 8,81%/năm

– Lĩnh lãi trước: 5,85 – 8,52%/năm

Xét đến phương thức lĩnh lãi hàng tháng, khách hàng còn có một lựa chọn khác là gửi tiết kiệm không kỳ hạn với lãi suất ngân hàng không đổi là 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi hàng quý (%/năm)

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

Trả lãi trước (%/năm)

Tiết kiệm không kỳ hạn

 

 

0,2%

 

Tiết kiệm có kỳ hạn

 

 

 

 

01 tuần

0,2%

 

 

 

02 tuần

0,2%

 

 

 

01 tháng

6%

 

6%

5,97%

02 tháng

6%

 

5,99%

5,94%

03 tháng

6%

6%

5,97%

5,91%

04 tháng

6%

 

5,96%

5,88%

05 tháng

6%

 

5,94%

5,85%

06 tháng

8,9%

8,81%

8,74%

8,52%

07 tháng

8,9%

 

8,71%

8,46%

08 tháng

8,9%

 

8,68%

8,41%

09 tháng

8,9%

8,71%

8,65%

8,35%

10 tháng

8,9%

 

8,62%

8,29%

11 tháng

8,9%

 

8,59%

8,23%

12 tháng

9%

8,71%

8,65%

8,26%

13 tháng

9,1%

 

8,71%

8,28%

18 tháng

8,7%

8,26%

8,21%

7,7%

24 tháng

8,7%

8,1%

8,05%

7,41%

36 tháng

8,7%

7,81%

7,76%

6,9%

Nguồn: Saigonbank

Lãi suất tiền gửi thanh toán bằng VND của khách hàng tổ chức

Trái ngược với lãi suất dành cho khách hàng cá nhân, lãi suất ngân hàng dành cho phân khúc khách hàng tổ chức tại Saigonbank đã tăng 0,3 – 1,7 điểm % so với tháng trước, hiện dao động trong khoảng 6 – 9,1%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 – 36 tháng.

Cụ thể, các kỳ hạn 1 – 5 tháng đang có cùng mức lãi suất là 6%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng cùng là 8,9%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 9%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 9,1%/năm, và kỳ hạn 18 – 36 tháng cùng là 8,7%/năm.

Trường hợp chọn các khoản tiền gửi ngắn hạn trong 1 tuần hay 2 tuần và không kỳ hạn, khách hàng tổ chức sẽ được nhận mức lãi suất là 0,5%/năm, tăng 0,3 điểm % so với tháng trước.

Kỳ hạn

Lãi suất (% năm)

Tiết kiệm có kỳ hạn

1 tuần 

0,5%

2 tuần

0,5%

1 tháng

6%

2 tháng

6%

3 tháng

6%

4 tháng

6%

5 tháng

6%

6 tháng

8,9%

7 tháng

8,9%

8 tháng

8,9%

9 tháng

8,9%

10 tháng

8,9%

11 tháng

8,9%

12 tháng

9%

13 tháng

9,1%

18 tháng

8,7%

24 tháng

8,7% 

36 tháng

8,7% 

Nguồn: Saigonbank

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh