Lãi suất ngân hàng VIB tháng 3/2023 cao nhất 8,8%/năm , 2023-03-02 06:54:12So với hồi tháng 2, khung lãi suất huy động vốn được triển khai cho khách hàng cá nhân vẫn được giữ ổn định trong khoảng 5,9 – 8,6%/năm, lãi cuối kỳ.

Theo ghi nhận, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vẫn giữ nguyên biểu lãi suất áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân từ 5,9%/năm đến 8,6%/năm, tương ứng với các kỳ hạn 1 – 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Nguồn: VIB)

Trong tháng này, các hạn mức tiền gửi vẫn được ngân hàng VIB tiếp tục triển khai, bao gồm: từ 10 triệu đến dưới 300 triệu, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ và hạn mức từ 3 tỷ đồng trở lên.

Cụ thể như sau, các khoản tiền gửi có hạn mức từ 10 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng vẫn được ngân hàng VIB triển khai với lãi suất tiết kiệm không đổi là 5,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 – 5 tháng. Với hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 6%/năm cho cùng kỳ hạn. 

Lãi suất ngân hàng VIB được niêm yết cho các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng tương ứng là 8%/năm và 8,5%/năm đối với hạn mức từ 10 triệu đồng đến 300 triệu đồng và hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên. 

Tại các kỳ hạn dài hơn từ 15 tháng đến 36 tháng, ngân hàng VIB hiện đang niêm yết chung một mức lãi suất tiền gửi ưu đãi nhất với các hạn mức khác nhau là 8,6%/năm.

Nếu khách hàng gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất chỉ 1%/năm. Riêng những khoản tiết kiệm được tất toán trước hạn sẽ được niêm yết lãi suất cực thấp chỉ 0,1%/năm. 

Bảng lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho khách hàng cá nhân được cập nhật tháng 3/2023

Kỳ hạn

Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

5,90%

6,00%

6,00%

6 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

1,00%

1,00%

1,00%

2 tháng

5,90%

6,00%

6,00%

3, 4, 5 tháng

5,90%

6,00%

6,00%

7 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

8 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

9 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

10 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

11 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

12, 13 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

15 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

18 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

24 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

36 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

Nguồn: VIB.

Biểu lãi suất huy động vốn của hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến cũng được duy trì ổn định so với tháng trước. Theo đó, khung lãi suất ngân hàng được ghi nhận trong khoảng 6 – 8,8%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

Tương tự tháng trước, các hạn mức tiền gửi áp dụng cho hình thức gửi online cũng được chia ra gồm: Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ và từ 3 tỷ trở lên. 

Mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng tại ngân hàng VIB là 8,8%/năm, áp dụng với kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng với tất cả các hạn mức khác nhau. 

Trong khi đó, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất chỉ 1%/năm khi gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng. 

Lãi suất tiền gửi online ngân hàng VIB tháng 3/2023

Kỳ hạn

Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

6 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

1,00%

1,00%

1,00%

2 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

3, 4, 5 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

7 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

8 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

9 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

10 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

11 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

15 tháng

8,80%

8,80%

8,80%

18 tháng

8,80%

8,80%

8,80%

24 tháng

8,80%

8,80%

8,80%

36 tháng

8,80%

8,80%

8,80%

Nguồn: VIB. 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh