Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) phải xử lý triệt để vấn đề sở hữu chéo và nợ xấu , 2023-03-17 14:09:25Chủ tịch Quốc hội nêu rõ việc sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng phải quy định minh bạch và xử lý cơ bản, triệt để được tình trạng sở hữu chéo và sở hữu chéo núp bóng, xử lý được nợ xấu và lãi dự thu được trích lập trên cơ sở các khoản nợ xấu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Nguồn: Quốc hội).

Sáng 17/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).  

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng lần này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm củng cố nền tảng cho các tổ chức tín dụng (TCTD) của Việt Nam, đảm bảo an toàn hệ thống, gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế nói chung và những TCTD nói riêng trước các cú sốc từ bên trong và bên ngoài.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng đặt ra đối với lần sửa đổi này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ việc sửa đổi phải quy định minh bạch và xử lý cơ bản, triệt để được tình trạng sở hữu chéo và sở hữu chéo núp bóng, xử lý được nợ xấu và lãi dự thu được trích lập trên cơ sở các khoản nợ xấu. Chủ tịch Quốc hội lưu ý thực tế lãi dự thu của các khoản nợ xấu còn xấu hơn cả nợ xấu nên cần xử lý được vấn đề này.  

Bên cạnh đó là việc trích lập dự phòng, xem xét trích lập dự phòng khoản nào được coi là chi phí hợp lệ để tính thuế thu nhập, khoản nào phải trừ vào thu nhập sau thuế của doanh nghiệp, của ngân hàng. Cùng với đó là xử lý tài sản bảo đảm mà trong điều kiện bình thường, điều kiện đặc biệt; hoạt động của các TCTD, các dịch vụ ra giá trị gia tăng phi tín dụng hiện hầu như không đầu tư nhất là trong điều kiện kinh tế 4.0.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng trong lần sửa đổi luật lần này cần quy định rõ nét những nội dung như fintech, ngân hàng số, cũng như vấn đề xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, thua lỗ, việc cho vay tái cấp vốn và cho vay đặc biệt rút kinh nghiệm từ vụ phá sản SVB của Mỹ, từ đó sửa đổi Luật Tổ chức tín dụng này phải song hành với sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Đồng thời đặt vấn đề quản lý nhà nước đối với các TCTD này, nhất là trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc quản lý tài chính đối với các TCTD cùng với đó là giám sát tài chính. 

“Luật này cần phải được nghiên cứu, đánh giá rất kỹ lưỡng để làm sao mà góp phần tái cơ cấu hệ thống TCTD trong giai đoạn hiện nay, tăng cường độ an toàn của từng tổ chức cũng như toàn hệ thống rồi gia tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế nói chung của hệ thống tài chính ngân hàng nói riêng,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đề xuất 6 nhóm chính sách sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng

Theo tờ trình của Chính phủ, để bảo đảm an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, đổi mới hoạt động ngân hàng theo nội dung nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) với 6 chính sách.

Cụ thể là chính sách về hoàn thiện quy định về nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, hạn chế lạm dụng quyền cổ đông lớn, quyền quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của tổ chức tín dụng.

Hoàn thiện quy định về hoạt động và bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân. Hoàn thiện quy định về dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử và số hóa dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ, thúc đẩy, quản lý ngân hàng số tạo nền tảng cho việc ứng dụng các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngoài ra còn có hoàn thiện các quy định nhằm tạo cơ sở thúc đẩy quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý tổ chức tín dụng yếu kém. Quy định về xử lý nợ xấu và quy định về xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. 

Kết luận nội dung thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra và các ý kiến phát biểu, tán thành việc bổ sung hai dự án luật, trong đó có Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Tìm kiếm
Price Range From To