Ngân hàng Nhà nước giảm loạt lãi suất điều hành kể từ 15/3 , 2023-03-14 12:28:07Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm loạt lãi suất điều hành từ 0,5-1 điểm % kể từ ngày 15/3.

Ảnh minh hoạ: NHNN.

Chiều ngày 14/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có thông báo về việc điều chỉnh giảm lãi suất điều hành kể từ ngày 15/3.

Cụ thể, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm.  Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng (TCTD) giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6%/năm.

Riêng lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh