Ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm đạt 362,3 nghìn tỷ đồng , 2023-03-09 14:29:20


Trong số đó, thu nội địa ước đạt 100,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán, tăng 17% so cùng kỳ năm 2022; thu từ dầu thô ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 25,7% dự toán, tăng 13,2% so cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, một số khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu đạt khá so dự toán, chủ yếu do tập trung các khoản phát sinh quý IV/2022, theo chế độ kê khai nộp ngân sách trong quý I/2023, như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 25,8% dự toán, thu từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24,3% dự toán; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 26,1% dự toán, thuế thu nhập cá nhân (đạt 23% dự toán)…

Theo Bộ Tài chính, có 3 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so dự toán và giảm so cùng kỳ là thu thuế bảo vệ môi trường; các khoản thu về nhà, đất; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 36/63 địa phương thực hiện thu nội địa 02 tháng đạt trên 18% dự toán; 24/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 39 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Tổng chi 2 tháng ước đạt gần 242 nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán, tăng 6% so cùng kỳ năm 2022. Riêng về chi đầu tư phát triển, Bộ Tài chính cho biết, tổng số kế hoạch vốn năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao 707,04 nghìn tỷ đồng, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn được giao là 672 nghìn tỷ đồng, đạt 95,05% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian tới các đơn vị quản lý thu ngân sách nhà nước như thuế, hải quan tập trung đánh giá và lên các phương án quản lý thu thuế, đảm bảo nguồn thu về cho ngân sách nhà nước. Bộ trưởng đề nghị cơ quan thuế, hải quan cần đánh giá kỹ tác động có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước, để từ đó kịp thời có giải pháp phù hợp.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành tài chính như mạch máu trong cơ thể, do đó, các chính sách tài chính phải đảm bảo góp phần hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp và nền kinh tế.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh