Nguồn lực tài chính là gì? Phân loại nguồn lực tài chính

Khái niệm nguồn lực tài chính có vẻ đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều người thắc mắc rằng nguồn lực tài chính là gì? Có mấy loại nguồn lực tài chính? Vai trò của nguồn lực tài chính ra sao? Để có câu trả lời hãy cùng Khóa Luận Tốt Nghiệp tham khảo bài viết sau nhé.

hinh-anh-nguon-luc-tai-chinh-la-gi-1

1. Khái niệm nguồn lực tài chính là gì?

Để trả lời cho câu hỏi nguồn lực tài chính là gì, nguồn tài chính là gì, thì có nhiều cách tiếp cận và nhiều quan điểm khác nhau. Chẳng hạn như:

Nguồn lực tài chính có thể được hiểu là khối lượng giá trị được biểu thị dưới hình thái tiền tệ và được hình thành bởi quá trình tạo lập, sử dụng những quỹ tiền tệ khác nhau nhằm phản ánh về các mối quan hệ kinh tế xã hội đối với việc phân phối tương ứng và phù hợp trình độ phát triển nhất định của một nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu chi tiêu bằng tiền của những chủ thể trong quá trình sản xuất.

Cũng có quan điểm cho rằng nguồn lực tài chính là khả năng tài chính mà những chủ thể kinh tế có thể lựa chọn và khai thác chúng. Nó được thực hiện thông qua những quan hệ tài chính và có mục đích thực hiện nhất định.

Tóm lại, nguồn lực tài chính được hiểu theo nghĩa tổng quát đó là những nguồn vốn về tiền tệ (hay các loại tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng) của một nền kinh tế có thể huy động giúp tạo nên những quỹ tiền tệ nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

2. Phân loại nguồn lực tài chính

Nguồn lực tài chính được phân thành nhiều loại khác nhau, dựa vào các quy mô cũng như phạm vi khác nhau. Bạn có thể phân loại nguồn lực tài chính thông qua các tiêu chí:

 • Phân loại dựa vào nguồn huy động
 • Phân loại dựa theo xuất xứ nguồn lực tài chính
 • Phân loại dựa theo thời gian huy động

2.1. Phân loại dựa vào nguồn huy động

Bao gồm các loại nguồn lực tài chính dưới đây:

 • Nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước:

Nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo cho việc cung cấp nguồn lực tài chính để xây dựng những hạng mục mang tính chất quan trọng.

 • Nguồn lực tài chính từ tín dụng:

Bao gồm có 2 loại đó là từ tín dụng đầu tư và phát triển của nhà nước và từ nguồn vay thương mại. Nguồn lực tài chính này sẽ được huy động dựa trên các kênh tín dụng và chủ thể luôn có sự cân nhắc giữa tỷ suất sinh lời từ sử dụng vốn vay so với chi phí của vốn vay.

hinh-anh-nguon-luc-tai-chinh-la-gi-2

 • Nguồn lực tài chính từ các doanh nghiệp:

Đây là nguồn vốn mà các doanh nghiệp sử dụng đầu trực tiếp vào việc xây dựng nên các công trình có khả năng thu hồi vốn dựa vào các hình liên doanh hay hình thức riêng lẻ hoặc thông qua các hình thức BOT, BT…

 • Nguồn lực tài chính từ cộng đồng dân cư:

Đó là những khoản đóng góp theo các nguyên tắc tự nguyện của cư dân thuộc các địa phương đối với những dự án cụ thể hoặc đó là những khoản viện trợ không được hoàn lại của một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

2.2. Phân loại dựa theo xuất xứ nguồn lực tài chính

 • Nguồn lực tài chính trong nước:

Đây là nguồn lực từ khu vực nhà nước (ngân sách nhà nước, nguồn lực tài chính từ các doanh nghiệp nhà nước, nguồn lực tài chính từ các tổ chức tài chính trung gian trong nhà nước) và các khu vực thuộc tư nhân (nguồn lực đến từ một số doanh nghiệp tư nhân, nguồn lực từ tài chính tín dụng, nguồn vốn tiết kiệm của các cá nhân và hộ gia đình…)

 • Nguồn lực tài chính từ nước ngoài:

Nguồn lực này hỗ trợ cho sự phát triển chính thức, nguồn vốn được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, nguồn vốn phi chính phủ, nguồn vốn từ cá nhân người nước ngoài…

2.3. Phân loại dựa theo thời gian huy động

 • Nguồn lực tài chính ngắn hạn:

Nguồn lực sử dụng trong một thời gian tương đối ngắn và thường là dưới 1 năm. Những nguồn lực này sẽ có ít rủi ro, chi phí huy động cũng tương đối thấp và nó thường được sử dụng để phục vụ cho những mục đích đầu tư ngắn hạn hoặc quay vòng vốn một cách nhanh chóng.

 • Nguồn lực tài chính trung và dài hạn:

Thời gian sử dụng nguồn lực trên 1 năm và có rủi ro tương đối lớn, chi phí huy động cao và nó thường được dùng cho những dự án trung hay dài hạn.

hinh-anh-nguon-luc-tai-chinh-la-gi-3

3. Vai trò của nguồn lực tài chính là gì?

Nguồn lực tài chính mang tới nhiều vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội hiện nay. Cụ thể:

 • Nguồn lực tài chính khi được huy động sẽ giúp hình thành nên nguồn vốn cho các nhà đầu tư. Dựa vào đây sẽ giúp nâng cao hơn về năng lực sản xuất của một số doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

Nguồn lực tài chính cho phép việc mua sắm các loại máy móc hay thiết bị, hỗ trợ thuê thêm nguồn lao động hoặc đầu tư cho việc nghiên cứu… Nhờ đó sẽ giúp nâng cao được năng lực của sản xuất, chất lượng sản xuất các loại hàng hóa và dịch vụ cũng được tốt hơn.

Đối với những quốc gia đang phát triển, nguồn lực tài chính còn giúp thu thập và tích lũy các nguồn lực để phục vụ cho việc đầu tư còn hạn chế và làm tăng tốc độ tăng trưởng.

 • Nguồn lực tài chính khi được huy động sẽ kích thích quá trình đầu tư. Trong cơ cấu tổng cầu của toàn bộ các nước ở trên thế giới, đầu tư chiếm khoảng 24% tới 28%. Nếu như đầu tư tăng sẽ làm cho tổng cầu cũng tăng và giúp thúc đẩy sự tăng trưởng và tăng tổng cung. Tổng cung khi đã tăng sẽ kéo theo thu nhập cũng như tích lũy tăng theo và làm tăng tổng cầu. Đây được xem là vòng xoáy đi lên của sự tăng trưởng.
 • Nguồn lực tài chính sẽ hỗ trợ hình thành nguồn vốn đầu tư tương đối lớn cho những ngành công nghiệp và dịch vụ. Điều này giúp thúc đẩy quá trình chuyển dịch của nền cơ cấu kinh tế và làm tăng chất lượng của sự tăng trưởng.
 • Nguồn lực tài chính tạo điều kiện nâng cao năng lực cũng như nâng cao trình độ phát triển khoa học công nghệ.
 • Huy động nguồn lực tài chính sẽ mang tới một nguồn kinh phí cao đầu tư cho nền giáo dục, y tế, giải quyết vấn đề về việc làm, môi trường và nâng cao chất lượng của sự tăng trưởng. Hay hiểu đơn giản, nguồn lực tài chính góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn bộ người dân và đảm bảo cho sự tăng trưởng của thị trường được bền vững nhất.

Bài viết trên là một số thông tin giúp giải đáp thắc mắc nguồn lực tài chính là gì? Qua đây có thể thấy nguồn lực tài chính có nhiều loại khác nhau và giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế xã hội hiện nay. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy truy cập vào website của Khóa Luận Tốt Nghiệp để tìm hiểu nhé.

Nguồn: phandatland.com

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com