Nhiều midcap nhóm bất động sản khởi sắc , 2023-03-19 14:48:56


Top10 mã cổ phiếu tăng/giảm giá mạnh nhất trên sàn HOSE tuần 13 – 17/3. Nguồn: Thu Hà tổng hợp.

Trên sàn HOSE, các cổ phiếu trên bảng xếp hạng tăng giá đều có tỉ lệ tăng trên 8%. Cổ phiếu VMD của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex dẫn đầu bảng xếp hạng với tỉ lệ tăng giá 27,22%, đóng cửa tuần ở 23.600 đồng/cp. Quan sát giao dịch cổ phiếu này trong tuần, VMD tăng giá 4/5 phiên giao dịch, trong đó có 1 phiên tăng kịch trần.

Nhóm Bất động sản và xây dựng hút tiền trong tuần khi có 4 đại diện góp mặt trên bảng xếp hạng tăng giá là SGR, HU1, LEC, VPI, trong đó SGR có tỉ lệ tăng giá trên 20%, các cổ phiếu còn lại có mức tăng từ 8 – 15%. Nhóm Dịch vụ gây chú ý khi có hai đại diện trên bảng xếp hạng là ADG (16,10%) và ST8 (14,17%). Những cổ phiếu còn lại trên bảng xếp hạng có VPD (13,82%), SVI (13,48%), THI (12%).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu HOT của CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An dẫn đầu bảng xếp hạng giảm giá khi mất 19,35% giá trị. Quan sát giao dịch cổ phiếu này trong tuần, HOT giảm giá 3 trên 5 phiên giao dịch với 3 phiên giảm sàn. Một cổ phiếu khác của nhóm Dịch vụ ở chiều giảm là CLW (11,94%).

Ngoài Dịch vụ, Nông nghiệp, Hàng tiêu dùng và Năng lượng là những nhóm cổ phiếu giảm mạnh trong tuần khi mỗi nhóm đều có từ hai đại diện trong top10 giảm giá. Cụ thể, nhóm Nông nghiệp có LAF (15,26%) và HRC (12,90%); nhóm Hàng tiêu dùng có VCF (13,38%) và ABR (12,90%); nhóm Năng lượng có COM (14,64%) và PMG (9,17%). Hai cổ phiếu còn lại trên bảng xếp hạng là TMT (16,13%) của nhóm Công nghiệp và TCR (9,29%) của nhóm Bất động sản và xây dựng.

Top10 mã cổ phiếu tăng/giảm giá mạnh nhất trên sàn HNX tuần 13 – 17/3. Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

Trên sàn HNX, cổ phiếu KDM của CTCP Tập đoàn GCL dẫn đầu bảng xếp hạng khi tăng giá 23,23%. Quan sát giao dịch cổ phiếu này trong tuần, KDM tăng giá 4 trên 5 phiên giao dịch, trong đó có 3 phiên tăng kịch trần. Hai cổ phiếu khác của nhóm Bất động sản và xây dựng góp mặt trong top10 tăng giá là SIC (11,34%) của CTCP ANI và VE4 (9,95%) của CTCP Xây dựng điện VNECO4.

Bên cạnh Bất động sản và xây dựng, nhóm Công nghiệp cũng hút tiền trong tuần khi nhóm này sở hữu tới 4 đại diện trên bảng xếp hạng là CET (21,21%) của CTCP HTC Holding, VKC (18,18%) của CTCP VKC Holding, SPI (10,00%) của CTCP Spiral Galaxy và VMS (9,79%) của CTCP Phát triển Hàng hải. Bảng xếp hạng tăng giá trên sàn HNX còn có NBW (17,14%), DVM (14,00%), NTH (10,00%).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu BPC của CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn dẫn đầu bảng xếp hạng giảm giá khi mất giá 25,89%. Quan sát giao dịch cổ phiếu này trong tuần, BPC giảm giá 4/5 phiên, trong đó có 2 phiên giảm sàn. Một cổ phiếu các cũng giảm hơn 1/5 giá trị là VE8 (23,21%) của CTCP Xây dựng điện VNECO8.

Những mã khác trên bảng xếp hạng có tỉ lệ giảm từ 11 – 19% như PEN (18,81%), CKV (18,49%), SEB (17,31%), BKC (16,09%), TTL (15,09%), SFN (14,93%), VTC (14,57%) và MED (11,64%).

Top10 mã cổ phiếu tăng/giảm giá mạnh nhất trên thị trường UPCoM tuần 13 – 17/3. Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

Trên thị trường UPCoM, nhiều cổ phiếu có vốn hoá vừa và nhỏ tăng giá mạnh. Cổ phiếu DAS của CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng khi thị giá đẩy từ 6.000 đồng/cp lên 10.300 đồng/cp tương ứng mức tăng 71,67%. Quan sát giao dịch cổ phiếu này trong tuần, DAS tăng giá 4 trong 5 phiên giao dịch trong tuần và đều là tăng kịch trần.

Những cổ phiếu khác trên bảng xếp hạng chia làm hai phần, thứ nhất là những cổ phiếu có mức tăng từ 30 – 46% gồm TBD (46,00%), VTE (42,42%), LCW (40,00%), HEP (30,10%), thứ hai là những cổ phiếu có mức tăng từ 22 – 27% như DNA (27,22%), GTD (25,93%), DNH (25,36%), BVN (23,73%), TS3 (22,58%).

Ở chiều giảm giá, cổ phiếu CFV của Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi dẫn đầu bảng xếp hạng khi giảm giá 41,91%. Quan sát giao dịch cổ phiếu này trong tuần, CFV giảm giá trong tất cả các phiên giao dịch, trong đó 4 phiên là giảm chạm đáy.

Dịch vụ có NDW (40,00%) và BLW (37,81%), Công nghiệp có HEM (38,01%) và HDO (25,00%), Nguyên vật liệu có GER (28,57%) và SPP (25,00%), Bất động sản và xây dựng có PCM (32,24%) và VHD (26,62%). Đây là những nhóm cổ phiếu gây chú ý trên sàn UPCoM tuần qua với việc các nhóm đều có từ hai đại diện góp mặt ở chiều giảm giá.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh