PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong làm PGĐ HV Chính trị khu vực IV , 2023-05-11 09:23:23


Ngày 11/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong, Trưởng khoa Chính trị học – Học viện Báo chí và tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV tại Cần Thơ.

Dự lễ công bố quyết định có PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Ngọc Anh, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và tuyên truyền; PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền; TS. Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, cùng lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, viên chức của Học viện.

Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm trao quyết định và chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong. (Ảnh: T.T)
Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm trao quyết định và chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong. (Ảnh: T.T)

TS Nguyễn Ngọc Anh, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố Quyết định 16089/QĐ-HVCTQG ngày 26/4/2023 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc luân chuyển và bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong, Trưởng khoa Chính trị học – Học viện Báo chí và tuyên truyền giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV kể từ ngày 1/5/2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng và nêu bật quá trình công tác của PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong trong thời gian công tác tại Học viện Báo chí và tuyên truyền; đồng thời đề nghị tân Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV Nguyễn Xuân Phong tiếp tục phát huy thành tích công tác, giữ vững đoàn kết đơn vị, cùng tập thể lãnh đạo Học viện xây dựng Học viện Chính trị khu vực IV ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự giúp đỡ của Đảng ủy, Ban giám đốc cũng như cán bộ, viên chức Học viện Báo chí và tuyên truyền đã tạo điều kiện cho ông hoàn thành nhiệm vụ công tác tại Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc cũng như cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực IV tạo điều kiện để ông được luân chuyển, bổ nhiệm về công tác tại Học viện.

PGS.TS, Nguyễn Xuân Phong tại lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: T.T)
PGS.TS, Nguyễn Xuân Phong tại lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: T.T)

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong hứa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời sẽ luôn phấn đấu học tập, rèn luyện và tiếp tục học hỏi kinh nghiệm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công chỉ đạo của cấp ủy và giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; giữ mối quan hệ thống nhất, đoàn kết nội bộ, vì sự phát triển của Học viện Chính trị khu vực IV và của chung hệ thống Học viện.

Tại buổi lễ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đối với TS. Huỳnh Thanh Quang.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị – xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh