Phê duyệt Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao , 2023-03-18 03:56:59Phó Thủ tướng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư hai đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, dài khoảng 11,2Km và đoạn Gò Quao – Vĩnh Thuận, dài khoảng 40,62km với tổng mức đầu tư dự án là 3.905 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận với tổng mức đầu tư dự án lên tới gần 4.000 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án có chiều dài khoảng 51,82 km (đoạn qua tỉnh Kiên Giang dài khoảng 45,22km; đoạn qua tỉnh Bạc Liêu dài khoảng 6,6km).

Trong đó, đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, dài khoảng 11,20km có điểm đầu tại Km0+00 (khoảng Km88+540 Quốc lộ 61) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, điểm cuối tại Km11+200 (khoảng Km77+250 Quốc lộ 61) thuộc địa phận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Đoạn Gò Quao – Vĩnh Thuận, dài khoảng 40,62km có điểm đầu tại Km20+600 (khoảng Km67+00 Quốc lộ 61) thuộc địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, điểm cuối tại Km61+673 (khoảng Km65+100 Quốc lộ 63) thuộc địa phận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 3.904,66 tỷ đồng, hướng tuyến và các điểm khống chế cơ bản phù hợp với quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh và mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025; năm 2026 hoàn thành báo cáo Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội.

 

 

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh