SHB bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Nam , 2023-03-01 07:50:51Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Xuân Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Nam kể từ ngày 01/03/2023.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh