Sở Xây dựng trình CT Cần Thơ xử phạt dự án của Hoàng Quân , 2023-03-12 14:07:52


Theo nguồn tin của Reatimes, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đã có Tờ trình 523/Ttr-SXD ngày 28/2/2023 gửi Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Cổ phần Đầu tư – Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ (gọi tắt là Công ty Hoàng Quân Cần Thơ).

Theo Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, ngày 18/11/2022 Văn phòng UBND TP có công văn 4017/VPUB-XDĐT về dự án Khu dân cư Thường Thạnh (quy mô 12,31ha) và Khu dân cư Thường Thạnh phần mở rộng (quy mô 7ha), do Công ty Hoàng Quân Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Tại Khu dân cư Thường Thạnh, theo quy hoạch được duyệt, tổng số lô nhà ở liên kế là 521 căn nhà (quy mô 2 tầng), Công ty Hoàng Quân Cần Thơ đã ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai 676 căn nhà liên kế, vượt so với quy hoạch được duyệt 155 căn

Tiếp theo đó, ngày 21/12/2022, Sở Xây dựng có báo cáo 3900/BC-SXD báo cáo UBND thành phố về rà soát việc chấp hành quy định pháp luật về nhà ở, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt đối với dự án Khu Dân cư Thường Thạnh và Khu Dân cư Thường Thạnh phần mở rộng 7ha.

Đến ngày 6/1/2023, Chủ tịch UBND thành phố có Công văn 76/UBND-XDĐT về dự án Khu Dân cư Thường Thạnh và Khu Dân cư Thường Thạnh phần mở rộng có nội dung: “Giao Sở Xây dựng khẩn trương cũng cố hồ sơ pháp lý, tiến hành xử lý các hành vi, vi phạm của chủ đầu tư dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật và đúng thẩm quyền”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP và để thực hiện trình tự xử lý vi phạm hành chúnh đối với Hoàng Quân Cần Thơ, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, xác minh tình tiết liên quan dự án Khu Dân cư Thường Thạnh và Khu Dân cư Thường Thạnh phần mở rộng 7ha. Ngày 2/2/2023, Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC và 02/BB-VPHC đối với Công ty Hoàng Quân Cần Thơ tại 2 dự án trên.

Cũng trong ngày 2/2/2023, Sở Xây dựng có Công văn 231/SXD- TTrXD gửi đến Chủ tịch UBND thành phố và Sở Tư pháp về phối hợp thẩm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố theo quy định tại Công văn 22/UBND-NC ngày 4/1/2023.

Đến ngày 15/2/2023, Sở Tư pháp có giấy mời số 341/GM-STP qua làm việc thống nhất Thanh tra Sở làm việc UBND quận Cái Răng và Công ty Hoàng Quân Cần Thơ để củng cố hồ sơ liên quan đến trình tự điều chỉnh quy hoạch. Qua làm việc, Công ty Hoàng Quân Cần Thơ cam kết sẽ chấp hành thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật và cung cấp các hồ sơ liên quan đến quá trình điều chỉnh quy hoạch.

Về vi phạm cụ thể, đối với dự án Khu dân cư Thường Thạnh, theo biên bản vi phạm hành chính 01/BB-VPHC ngày 2/2/2023, do Thanh tra Sở Xây dựng lập, Công ty Hoàng Quân Cần Thơ đã có các hành vi thực hiện dự án đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đối với dự án Khu dân cư Thường Thạnh (phần mở rộng 7ha), theo biên bản vi phạm hành chính 02/BB-VPHC ngày 2/2/2023, do Thanh tra Sở Xây dựng lập, thì Công ty Hoàng Quân Cần Thơ đã có hành vi: thực hiện dự án đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đối với 2 hình thức vi phạm trên, Sở Xây dựng áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 14 và điểm a Khoản 3 Điều 58 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính về xây dựng. Tổng mức hình phạt của các hành vi là 1,18 tỷ đồng.

Tại đường số 27, chủ đầu tư Hoàng Quân Cần Thơ đã điều chỉnh vị trí, hướng, diện tích heo hướng mặt tiền các lô nền tiếp cận các tuyến đường lớn và đã xây dựng nhà ở liên kế có kiến trúc 1 trệt 1 lầu

Trước đó, như Reatimes đã phản ánh trong bài viết: Hoàng Quân Cần Thơ bán hàng trăm căn nhà không có trong quy hoạch, theo đó, tại Khu dân cư Thường Thạnh (12,31ha), Sở Xây dựng cho biết, dự án đã được UBND TP Cần Thơ chuyển đổi từ Hợp tác xã Xây dựng Thạnh Mỹ sang Công ty Cổ phần Đầu tư – Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ làm chủ đầu tư và tiếp tục thực hiện dự án. Trải qua nhiều lần điều chỉnh chủ đầu tư  và tên gọi, đến ngày 3/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành văn bản số 1635/UBND-XDĐT về điều chỉnh tên dự án từ “Khu dân cư Thường Thạnh và Trường Đại học” thành “Khu dân cư Thường Thạnh”, do Công ty Hoàng Quân Cần Thơ làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch được duyệt, tổng số lô nhà ở liên kế tại dự án này là 521 căn nhà (quy mô 2 tầng). Tuy nhiên, qua rà soát của Sở Xây dựng, Công ty Hoàng Quân Cần Thơ đã ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai 676 căn nhà liên kế, vượt so với quy hoạch được duyệt 155 căn.

Trong đó, có 515 lô nền đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 161 lô nền chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chưa có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng.

Cụ thể, các vị trí chủ đầu tư đã thi công xây dựng hạ tầng và nhà ở liên kế không đúng với quy hoạch chi tiết được duyệt gồm: vị trí lô có ký hiệu CC2 (đất chung cư), chủ đầu tư đã xây dựng nhà ở liên kế có kiến trúc 1 trệt 1 lầu. Còn tại vị trí lô E1 (khối thư viện, diện tích 2.375m2); lô E2 (khối căn tin – dịch vụ giáo dục, diện tích 1.894m2); lô E3 (khối ký túc xá, diện tích 2.673,8m2); lô H5 (bãi xe, diện tích 364,2m2); lô CX5 (cây xanh, diện tích 102m2); lô I (khối dịch vụ, diện tích 230,7m2); lô J2 (đất kỹ thuật, diện tích 336,7m2); lô H3 (bãi xe, diện tích 1.269,3m2); lô B3 (khối lớp học 5, diện tích 4.953m2) và lô F4 (quảng trường, diện tích 1.235,5m2), chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng và nhà ở liên kế có kiến trúc 1 trệt 1 lầu.

Trong khi đó, tại dự án Khu dân cư Thường Thạnh (phần mở rộng); chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 439 căn nhà liên kế và lô nền. Trong đó, 436 căn nhà liên kế và 3 lô nền (C9-1; C9-2 và C11-3 để giao nền tái định cư và xét mua nền tái định cư). Đồng thời, các vị trí chủ đầu tư đã thi công xây dựng hạ tầng và nhà ở liên kế không đúng với quy hoạch chi tiết được duyệt gồm: vị trí lô có ký hiệu CC2 (đất chung cư, diện tích 1.157m2), chủ đầu tư đã xây dựng nhà ở liên kế có kiến trúc 1 trệt 1 lầu; vị trí lô có ký hiệu GD (đất giáo dục, diện tích 2.660m2), chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng giao thông và nhà ở liên kế có kiến trúc 1 trệt 1 lầu. Còn vị trí lô có ký hiệu CC1 (đất chung cư, diện tích 2.534m2), hiện trạng đất trống diện tích khoảng 1.223m2, phần còn lại chủ đầu tư đã xây dựng (tịnh tiến) đường số 27 vào để mở rộng diện tích các lô nền C1, C2, C3 và C4.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã điều chỉnh vị trí, hướng, diện tích, các lô nền liên kế C1, C2, C3 và C4 theo hướng mặt tiền các lô nền tiếp cận các tuyến đường lớn và đã xây dựng nhà ở liên kế có kiến trúc 1 trệt 1 lầu.

Khu đất quy hoạch đất giáo dục

Sở Xây dựng cho rằng, Hoàng Quân Cần Thơ đã tổ chức thi công xây dựng các công trình nêu trên sai so với quy hoạch chi tiết được duyệt là hành vi bị cấm theo quy định tại Khoản 8 Điều 16 Luật quy hoạch đô thị năm 2009; “Cố ý vi phạm quy hoạch đô thị đã được phê duyệt”.

Căn cứ quy định xử lý vi phạm hành chính, Hoàng Quân Cần Thơ có những hành vi vi phạm: “Thực hiện dự án đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt”, quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Ngoài ra, Hoàng Quân Cần Thơ đã kinh doanh bất động sản không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định; ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng, là vi phạm quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014.

Căn cứ quy định xử lý vi phạm hành chính, chủ đầu tư đã có hành vi vi phạm: “Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định”, quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 58 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng./.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh