Thể chế đất đai cần phát huy nguồn lực đất thương mại dịch vụ , 2023-02-28 06:05:16


VIDEO


28/02/2023 13:05 – GMT+7

Bản tin bất động sản số 11: Thể chế đất đai cần phát huy nguồn lực đất thương mại dịch vụ


Thể chế đất đai cần phát huy nguồn lực đất thương mại dịch vụ; “Thỏi nam châm” của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội… là những thông tin bất động sản nổi bật tuần qua.

Nhóm Phóng viên

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh