Thông tin cải chính , 2023-03-21 09:48:52


Ngày 3/3/2023, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đăng tải bài viết “Thanh tra Chính phủ kết luận Vinasport có nhiều sai phạm gây lãng phí đất đai, thất thoát Ngân sách Nhà nước” của tác giả Hà Cường, thông tin về việc Vinasport có nhiều sai phạm gây lãng phí đất đai, thất thoát Ngân sách Nhà nước.

Ngày 21/3/2023, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhận được công văn số 08/CV-CTCPTT của Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam thông tin đoạn nội dung “Việc mua bán cổ phần giữa ông Phạm Quang Anh – Tổng giám đốc và ông Nguyễn Hoàng Long trong khi ông Long bị giam giữ là không đúng quy định” mà không viện dẫn ra quy định pháp luật, văn bản nào.

Ngay sau khi nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã tiến hành kiểm tra, xác minh, quá trình thực hiện bài viết tác giả đã sơ suất nhầm lẫn khi trích dẫn nội dung từ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Vì vậy, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã sửa lại nội dung trên như sau “Việc giao dịch mua, bán cổ phần giữa Phạm Quang Anh và Nguyễn Hoàng Long, trong khi ông Long đang trong thời gian bị giam giữ không vi phạm điểm d khoản 1 Điều 110 và khoản 2 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014”.

Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam cải chính thông tin, thành thật xin lỗi ông Phạm Quang Anh về sự cố đáng tiếc này và sẽ xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan theo Nội quy Tòa soạn.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh