Thường vụ Quốc hội yêu cầu báo cáo về luật nhà ở , 2023-03-15 02:36:11


Sáng nay (15/3), phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại nhà Quốc hội, tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn:

Về công tác xây dựng pháp luật, có 8 nội dung được xem xét, thảo luận gồm: Một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi); Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023).

Cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Đối với vấn đề kinh tế xã hội: Cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.  

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ cũng xem xét 3 nội dung khác: Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2023; Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xem xét, ban hành Kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn đối với Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và nhiều nội dung quan trọng khác tại Phiên họp thứ 21. Ảnh: Phạm Thắng

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn đối với Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ trả lời chất vấn tập trung vào 4 nhóm vấn đề:

Một là , giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Hai là, công tác cán bộ của ngành Tòa án; giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của Thẩm phán và các công chức ngành Tòa án; việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Tòa án.

Ba là, công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ.

Bốn là, việc triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho xét xử trực tuyến.

Cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề liên quan còn có Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tư pháp; Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đối với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng có 4 nhóm vấn đề chất vấn gồm:

Một là, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng; không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội; tăng cường chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Hai là, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, hành chính; việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Ba là, công tác cán bộ của ngành Kiểm sát; giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của Kiểm sát viên và các công chức của Viện Kiểm sát; việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Kiểm sát.

Bốn là, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm; tăng cường rà soát để kịp thời giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền.

Cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề liên quan còn có Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tư pháp; Tổng Thanh tra Chính phủ.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh