Thường vụ Quốc hội yêu cầu báo cáo về luật nhà ở , 2023-03-15 02:36:11


Sáng nay (15/3), phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại nhà Quốc hội, tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn:

Về công tác xây dựng pháp luật, có 8 nội dung được xem xét, thảo luận gồm: Một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi); Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023).

Cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Đối với vấn đề kinh tế xã hội: Cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.  

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ cũng xem xét 3 nội dung khác: Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2023; Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xem xét, ban hành Kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn đối với Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh