Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản , 2023-03-22 01:16:37


VIDEO


22/03/2023 08:16 – GMT+7

Bản tin Bất động sản số 13: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản


Nghị quyết 33 tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cho thị trường BĐS ; Thị trường khu công nghiệp phía Bắc liên tục đón tin vui đầu năm 2023… là những thông tin BĐS đáng chú ý tuần qua.

Nhóm Phóng viên

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh