TP.HCM phát hiện sai phạm trong cấp phép xây dựng ở quận 6 , 2023-09-11 06:38:05


Lời toà soạn:

Ngày 25/7/2019, Thành ủy TP.HCM ban hành Chỉ thị 23 – CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng (TTXD), tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép mà không bị xử lý đúng pháp luật, trên địa bàn thành phố.

Theo tinh thần Chỉ thị này, phường – xã – thị trấn nào để xảy ra xây dựng không phép và trái phép mà không bị xử lý thì tổ chức đảng nơi đó không được công nhận là trong sạch, vững mạnh; người đứng đầu cấp ủy và chính quyền không được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi triển khai thực hiện, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã tạo hiệu ứng sâu, rộng trên toàn TP, tác động mạnh đến từng bộ phận người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTXD của người dân, kéo giảm tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn TP.

Đồng thời, việc triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 23-CT/TU trong thời gian qua không chỉ góp phần chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về TTXD, kéo giảm tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn TP mà còn góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; công tác phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch, vững mạnh đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, đất đai, quy hoạch và quan trọng nhất là nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân TP từ khi Chỉ thị số 23-CT/TU được ban hành và triển khai thực hiện.

Dù tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn TP đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, trên đất không phù hợp quy hoạch được duyệt, vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai ở huyện ngoại thành vẫn còn phức tạp. Tình trạng xây dựng sai phép, cấp phép xây dựng sai quy định ở một số địa bàn vẫn còn tiếp diễn. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các công trình sai phạm còn kéo dài, chưa dứt điểm.

Trên tinh thần nghiên cứu và phản biện từ ghi nhận thực tế, Reatimes khởi đăng loạt bài: Triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU tại TP.HCM: Thành quả và bài học thực tiễn. Trân trọng giới thiệu đến độc giả!

Thông tin này được Thanh tra TP.HCM nêu rõ, tại văn bản số 130/TB-TTTP-P6 thông báo kết luận thanh tra, về trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý; việc quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại UBND quận 6.

Tại kết luận này, liên quan đến việc quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, Thanh tra TP.HCM cho biết, quận 6 có 390 trường hợp cấp giấy phép xây dựng nhưng thành phần hồ sơ không thể hiện tài liệu kiểm tra thực địa và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ thể hiện ngày, tháng, năm và chữ ký người giao, người nhận không đầy đủ.

Địa phương này cũng có 4 trường hợp không có phiếu đề xuất cấp Giấy phép xây dựng và 3 trường hợp không có chữ ký của người tiếp nhận hồ sơ.

3 công trình lợp mái bằng tấm Poly lấy sáng tại vị trí sân thượng và sân trước công trình. Sau thời điểm kiểm tra, UBND các phường đã vận động chủ đầu tư tự khắc phục tháo dỡ xong. Tuy nhiên, UBND các phường có phát sinh 3 công trình nêu trên cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.

5 hạng mục công trình không có hồ sơ cấp phép xây dựng, hồ sơ đăng ký cải tạo, sửa chữa (bãi xe máy, nhà xử lý vi sinh, nhà rác, mái che bạt di động, mái che tôn) tại khu đất do Trung tâm Metro Cash & Carry do Công ty TNHH MM Mega Market quản lý, sử dụng.

Thanh tra TP.HCM cho rằng, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND quận 6, lãnh đạo UBND quận 6 được giao phụ trách, tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan.

5 haạng mục công trình tại tại khu đất do Trung tâm Metro Cash & Carry do Công ty TNHH MM Mega Market quản lý, sử dụng không có hồ sơ cấp phép xây dựng, hồ sơ đăng ký cải tạo, sửa chữa

Liên quan đến quản lý, sử dụng đất nhà, đất công, theo kết luận, công tác quản lý nhà nước của UBND quận 6 đối với nhà, đất công đã có phương án sắp xếp lại, xử lý, tuy nhiên chưa chủ động, kịp thời trong chỉ đạo. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra không thường xuyên. Quận 6 tổ chức triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý chưa nghiêm, còn để kéo dài nhiều năm; chưa theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc lập, điều chỉnh, phê duyệt đề án. Điều này dẫn đến việc khai thác nhà, đất công không hiệu quả theo phương án đã được UBND TP phê duyệt.

Không những vậy, các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhà, đất công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án. Việc này là không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 46, 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/ 2017 của Chính phủ.

Từ những kết luận trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và được UBND TP chấp thuận, thống nhất chỉ đạo tại Văn bản số 7942/VP-NCPC ngày 29/7/2023 của Văn phòng UBND TP.

Theo đó, UBND TP.HCM giao UBND quận 6 chỉ đạo kiểm tra, xử lý các hạng mục công trình phát sinh không có hồ sơ cấp phép xây dựng, hồ sơ đăng ký cải tạo, sửa chữa tại khu đất do Trung tâm Metro Cash & Carry do Công ty TNHH MM Mega Market sử dụng theo thẩm quyền quy định.

Cơ quan này cũng chủ động kiểm tra, rà soát về trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định.

UBND quận 6 còn được giao chấn chỉnh, rà soát công tác thẩm định, phê duyệt dự án; chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn quận 6, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công.

Ngoài ra, UBND quận 6 cũng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát xử lý các trường hợp nhà, đất sử dụng không đúng phương án sắp xếp được duyệt của UBND TP. Cơ quan này chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 6 tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng, cho thuê tài sản cộng và các phần đất nhỏ lẻ, dôi dư, báo cáo và đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo./.

Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh